Descriere lot procedura

Anunt de participare la procedura de atribuire a contractului de furnizare utilaje tehnologice: masina de spalat sticla si masini de slefuit cu benzi in cruce Programul Operational Sectorial “Cresterea Competitivitatii Economice” Axa prioritara 2 "Competitivitate prin cercetare, dezvoltare tehnologica si inovare" Domeniu major de interventie 2.3 – Accesul întreprinderilor la activităţi de cercetare-dezvoltare şi inovare, Operatiunea 2.3.3 "Promovarea inovarii in cadrul intreprinderilor". Denumire proiect: IMPLEMENTAREA UNUI PRODUS INOVATIV IN CADRUL FIRMEI MOLDOGLASS- GEAM IZOLANT DE SIGURANTA/GIS Contract de finantare nr. 539/28.08.2013 Cod SMIS: 47967 Informatii generale despre beneficiar: SC MOLDOGLASS SRL cu sediul in Sat Holt nr. 515, Comuna Letea Veche, Judetul Bacau, Tel: 0234576992, Fax: 0234546665, e- mail: Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea. , reprezentant legal Sumanaru Valentin Obiectul contractului: ACHIZITIE UTILAJE TEHNOLOGICE: MASINA DE SPALAT STICLA SI MASINI DE SLEFUIT CU BENZI IN CRUCE Locul de implementare al contractului: Sediul social al firmei din sat Holt nr. 515, Comuna Letea Veche, Judetul Bacau. Valoarea estimată: 568.100 lei la care se adauga TVA. Criteriu de atribuire: oferta cea mai competitiva respectand principile enuntate in Ordinul 1120/2013 (principiul transparentei, principiul economicitatii, principiul eficientei, principiul eficacitatii). Valabilitatea ofertei: 60 de zile. Ofertele alternative nu sunt acceptate. Procedura de atribuire aplicata: Ordinul nr. 1120/ 2013 – Procedura simplificata aplicate de beneficiarii privati in cadrul proiectelor finantate din instrumente structurale, obiectivul „Convergenta”, precum si in cadrul proiectelor finantate prin mecanismele financiare SEE si norvegian pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrari. Data şi ora-limită de depunere a ofertei:12.12.2013, ora 14.00. Data şi ora deschiderii ofertelor:13.12.2013, ora 14.00 Adresa la care se transmit ofertele: SC MOLDOGLASS SRL, Strada Alexei Tolstoi nr. 69, Bacau, Judetul Bacau, cod postal 607271. Pentru informaţii suplimentare vă puteţi adresa la Punctul de lucru al firmei Moldoglass SRL din Bacau Strada Alexei Tolstoi nr. 69, Judetul Bacau sau la Tel: 0234576992 /Fax: 0234546665, persoană de contact Sumanaru Valentin- 0747273700.