Descriere lot procedura

Anunt de participare la procedura de atribuire a contractului de furnizare “cuptor de securizare sticla” Programul Operational Sectorial “Cresterea Competitivitatii Economice” Axa prioritara 2 "Competitivitate prin cercetare, dezvoltare tehnologica si inovare" Domeniu major de interventie 2.3 – Accesul întreprinderilor la activităţi de cercetare-dezvoltare şi inovare, Operatiunea 2.3.3 "Promovarea inovarii in cadrul intreprinderilor". Denumire proiect: "IMPLEMENTAREA UNUI PRODUS INOVATIV IN CADRUL FIRMEI MOLDOGLASS - GEAM IZOLANT DE SIGURANTA/GIS" Contract de finantare nr. 539/28.08.2013 Cod SMIS: 47967 Informatii generale despre beneficiar: SC MOLDOGLASS SRL cu sediul in Sat Holt nr. 515, Comuna Letea Veche, Judetul Bacau, Tel: 0234576992, Fax: 0234546665; e- mail: Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea. , reprezentant legal Sumanaru Valentin. Obiectul contractului: ACHIZITIE CUPTOR DE SECURIZARE STICLA Locul de implementare al contractului: Sediul social al firmei din sat Holt nr. 515, Comuna Letea Veche, Judetul Bacau. Valoarea estimată: 2.351.060 lei la care se adauga TVA. Criteriu de atribuire: oferta cea mai competitiva respectand principile enuntate in Ordinul 1120/2013 (principiul transparentei, principiul economicitatii, principiul eficientei, principiul eficacitatii). Valabilitatea ofertei: 60 de zile. Ofertele alternative: nu sunt acceptate. Procedura de atribuire aplicata: Ordinul nr. 1120 / 2013 – Procedura simplificata aplicate de beneficiarii privati in cadrul proiectelor finantate din instrumente structurale, obiectivul „Convergenta”, precum si in cadrul proiectelor finantate prin mecanismele financiare SEE si norvegian pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrari. Data şi ora-limita de depunere a ofertei:12.12.2013, ora 12.00. Data şi ora deschiderii ofertelor:13.12.2013, ora 12.00 Adresa la care se transmit ofertele: SC MOLDOGLASS SRL, Strada Alexei Tolstoi nr. 69, Bacau, Judetul Bacau, cod postal 607271 Pentru informatii suplimentare va puteti adresa la Punctul de lucru al firmei Moldoglass SRL din Bacau Strada Alexei Tolstoi nr. 69, Judetul Bacau sau la Tel: 0234576992/Fax: 0234546665, persoana de contact Sumanaru Valentin - 0747273700.