Descriere lot procedura

În urma semnării Contractului de finanţare pentru proiectul: “Achizitie software si hardware necesare dezvoltarii activitatii companiei S.C. GROVINVEST S.R.L.”, în data de 17.12.2013, SC Grovinvest SRL, cu sediul localitatea Jibou, str. Parc Industrial, nr. 1, judeţul Sălaj, înregistrată la Registrul comerţului cu nr J31/418/2006, cod fiscal RO 17788575, telefon 0260-642.233, fax 0260-642.255, derulează, începând cu data de 21.04.2014, procedura de atribuire a contractului de furnizare a unui software pentru planificare resurse necesar implementării ,,Achizitie software si hardware necesare dezvoltarii activitatii companiei S.C. GROVINVEST S.R.L.” finanţat prin Programul Operational Sectorial Cresterea Competitivitatii Economice Axa Prioritară 3: ,,Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiilor pentru sectoarele privat şi public’’, Domeniul major de intervenţie - 3 ,,Susţinerea E-Economiei’’, Operaţiunea - ,,Sprijin pentru sisteme TIC integrate şi alte aplicaţii electronice pentru afaceri”. Procedura de atribuire aplicată: conform OrdinuluiMFE 1120/2013 privind aprobarea Procedurii simplificate aplicate de beneficiarii privaţi în cadrul proiectelor finanţate din instrumente structurale, obiectivul „Convergenţă“, precum şi în cadrul proiectelor finanţate prin mecanismele financiare SEE şi norvegian pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrări, pentru: Obiectul contractului: “Achizitie software pentru planificare resurse in cadrul SC Grovinvest SRL”, Cod C.P.V 48451000-4 Durata contractului: maxim 3 luni începând de la data semnării contractului / emiterii comenzii Locul de implementare a contractului: localitatea Jibou, str. Parc Industrial, nr. 1, judeţul Sălaj Criteriul de atribuire: oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic Valoarea estimativă a investiţiei este de 896.855,50 lei fără TVA. Cursul de schimb pentru evaluarea ofertelor înaintate în altă monedă decât moneda naţională este cursul oficial BNR din data de 15.04.2014. Ofertele pot fi depuse până în data de 28.04.2014 ora 1200, la adresa, localitatea Jibou, str. Parc Industrial, nr. 1, judeţul Sălaj. Deschiderea ofertelor va avea loc în data de 28.04.2014 ora 1230 la adresa: localitatea Jibou, str. Parc Industrial, nr. 1, judeţul Sălaj. Documentatia de atribuire se poate obtine prin descărcarea de pe site-ul www.fonduri-ue.ro. Detalii suplimentare puteţi obţine de la: Nume: Kris Goeminne Funcţie: Manager Proiect SC Grovinvest SRL Tel. 0260-642.233 Fax 0260-642.255 ; e-mail: Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea.