Descriere lot procedura

ANUNT DE ATRIBUIRE S.C. E-INVEST MARKETING S.R.L., cu sediul in B-dul Natiunile Unite, nr. 8, bl. 104, sc. C, et. 6, apt. 59, sector 5, Bucureşti, anunta atribuirea contractului de furnizare in cadrul procedurii de achizitie Echipamente TIC si licente software, publicat pe site-ul www.fonduri-ue.ro in data de 18.03.2014. Contractul de furnizare a fost atribuit firmei S.C. IEZER PEAK S.R.L., cu sediul in Comuna Albestii de Muscel, Str. Magistrat Sorin Moisescu nr. 292, Jud. Arges, Cod postal 117025, Cod Unic de Inregistrare RO28088119, numar de ordine in Registrul Comertului J03/283/24.02.2011. In acest sens a fost semnat, in data de 11.04.2014, contractul de furnizare, in valoare de 175.000,00 LEI, la care se adauga TVA in valoare de 42.000,00 LEI.