Descriere lot procedura

Se achiziţionează tipurile si cantităţile prevăzute in Specificatiile tehnice atasate. Detalii complete pot fi consultate in Specificatiile tehnice