Descriere lot procedura

Beneficiar: S.C. PIM S.R.L. Adresa sediu social: Municipiul Iași, Str. Șos. Ștefan cel Mare, nr. 11, Județul Iași Cod Unic de Înregistrare / CIF: RO 1988097 Număr de înregistrare la Registrul Comerţului: J22/2331/14.01.1992 Telefon: 0332.440.714, Fax: 0332.440.715, email: Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea. Titlul proiectului: „Creșterea eficienței și a calității activității societății PIM S.R.L.”, finanțat prin Programul Operațional Sectorial ,, Creșterea Competitivității Economice “; Axa prioritară 1 ,, Un sistem inovativ și eco-eficient de producție “; DM1.1 – Investiţii productive şi pregătirea pentru competiţia pe piaţă a întreprinderilor, în special a IMM, Operaţiunea a) Sprijin pentru consolidarea şi modernizarea sectorului productiv prin investiţii tangibile şi intangibile, A2 – Sprijin financiar în valoare de până la 1.065.000 lei acordat pentru investiții pentru întreprinderile mici și mijlocii Obiectul contractului: Achiziție mașină de broșat cărți, mașină de tăiat pe contur digitală, ghilotină și mașină de cusut cărți Utilajele vor fi achiziționate după cum urmează: Lotul 1 - Mașină de broșat cărți – 1 bucată Lotul 2 - Mașină de tăiat pe contur digitală – 1 bucată Lotul 3 - Ghilotină – 1 bucată Lotul 4 - Mașină de cusut cărți – 1 bucată Valoarea estimată a achiziției fără TVA este de 1.659.123,00 lei fără TVA, respectiv 372.075,75 Euro, Cursul BNR din data de 10 aprilie 2014, (adică 1 Euro = 4,4591 lei), din care: - 195.613,00 lei respectiv 43.868,27 Euro – lotul 1 - 173.637,00 lei respectiv 38.939,92 Euro – lotul 2 - 275.904,00 lei respectiv 61.874,37 Euro – lotul 3 - 1.013.969,00 lei respectiv 227.393,19 Euro – lotul 4 Pentru fiecare lot se va publica un anunț de participare. Procedura de achizitie conform legii: Cerere de ofertă conform Ordinului Ministerului Fondurilor Europene nr. 1120/2013 privind Procedura simplificata aplicata de beneficiarii privati in cadrul proiectelor finantate din instrumente structurale, obiectivul “Convergenta”, precum si in cadrul proiectelor finantate prin mecanismele financiare SEE si norvegian pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrări publicată în Monitorul Oficial, nr. 650, din 22 octombrie 2013. Locul de livrare: Municipiul Iași, Str. Șos. Ștefan cel Mare, nr. 11, Județul Iași. Adresa la care se transmit ofertele: Municipiul Iași, Str. Șos. Ștefan cel Mare, nr. 11, Județul Iași. Data și ora limită de depunere a ofertelor: 18.04.2014 ora 16:00, iar deschiderea și evaluarea ofertelor se va face în data de 24.04.2014 ora 12:00 la sediul social al societății din Municipiul Iași, Str. Șos. Ștefan cel Mare, nr. 11, Județul Iași. Valabilitatea ofertei: 60 zile calendaristice. Limba de redactare a ofertei: Limba română. Oferta prezentată de ofertanți din altă țară pot fi prezentate în altă limbă, cu condiția ca acestea să fie însoțite de o traducere autorizată în limba română. Criteriu de selecție: oferta cea mai avantajoasa din punct de vedere economic. Perioada de valabilitate a contractului de furnizare bunuri este: maximum 5 luni pentru toate loturile. Termenul de livrare a utilajelor care face obiectul contractului de furnizare bunuri este de maximum 5 luni de la semnarea contractului de furnizare pentru toate loturile. Perioada poate fi modificată, în sensul diminuării sau majorării termenului în funcție de termenul de livrare a utilajelor. Informații și clarificări: se pot solicita în scris până la data 14.04.2014, ora: 12:00. Clarificările se acceptă în formă scrisă personal sau prin fax/email/poștă/curier rapid la adresa: Municipiul Iași, Str. Șos. Ștefan cel Mare, nr. 11, Județul Iași; prin fax: 0332.440.715; prin email: Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea. . Detalii suplimentare puteţi obţine de la: Nume persoană contact : PETRARIU MARIA Funcţie: Administrator Telefon: 0332.440.714, fax: 0332.440.715, email: Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea.