Descriere lot procedura

S.C ASUC INT S.R.L. doreste achizitionarea de echipamente tehnologice in vederea implementarii proiectului „Cresterea competitivitatii companiei SC ASUC INT SRL prin achizitia de utilaje performante” finantat din fonduri nerambursabile POS CCE, Axa PRIORITARA 1 Un sistem inovativ si ecoeficient de productie. Legislatia apicabila: Ordinul Ministrului Afacerilor Europene nr. 1120 din 15 Octombrie 2013 privind aprobarea Procedurii simplificate aplicate de beneficiarii privaţi în cadrul proiectelor finanţate din instrumente structurale, obiectivul „Convergenţă“, precum şi în cadrul proiectelor finanţate prin mecanismele financiare SEE şi norvegian pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrări.