Descriere lot procedura

S.C. SIMAR INDUSTRIAL S.R.L. Cod unic de înregistrare: RO 15381728 Număr la Registrul Comerțului: J40/5480/2003 BD. Preciziei, Nr. 1, Sector 6 Bucuresti Tel: 0726327246 / Fax: 0318176739 ANUNȚ DE INTENȚIE La procedura de atribuire a Contractului de furnizare bunuri (utilaje și echipamente pentru fabricarea altor mașini și utilaje specifice ) PROGRAMUL OPERAȚIONAL SECTORIAL „CRESTEREA COMPETITIVITATII ECONOMICE” AXA PRIORITARĂ 1- Un sistem inovativ si ecoficient de productie DOMENIU MAJOR DE INTERVENȚIE 1.1 – Investitii productive si pregatirea pentru competitia pe piata a intreprinderilor, in special a IMM OPERAŢIUNEA a) – Sprijin pentru consolidarea sectorului productiv prin investitii tangibile si intangibile TITLU PROIECT – Dezvotarea si modernizarea capacitatii de productie la S.C SIMAR INDUSTRIAL S.R.L prin achizitia de utilaje productive Obiectul contractului îl constituie achizitionarea unor instalatii de sudare multiprocedeu – 4 Buc., pentru dezvoltarea si modernizarea procesului de productie. Locul de livrare a produselor ( locația implementării proiectului ): Str. Rudeni, Nr. 74 A, Chitila, Județ Ilfov. Tipul și durata contractului: • contract de furnizare bunuri (utilaje) • perioada de valabilitate a contractului de furnizare bunuri (instalatii de sudare multiprocedeu – 4 Buc) este de minim 12 luni • perioada de livrare a utilajelor care fac obiectul contractului de furnizare bunuri este de 3 luni Valoarea estimată a contractului pentru achiziţionarea utilajelor enumerate mai jos, necesare implementarii proiectului este de 104133,31 RON + TVA. - Instalatii de sudare multiprocedeu – 4 bucati – valoare 104.133,31 RON + TVA. Procedura de atribuire aplicată: conform Ordinului Nr. 1120/ 2013 privind aprobarea Procedurii simplificate aplicate de beneficiarii privaţi în cadrul proiectelor finanţate din instrumente structurale, obiectivul „Convergenţă“, precum şi în cadrul proiectelor finanţate prin mecanismele financiare SEE şi norvegian pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrări. Data și ora limită de depunere a ofertei: Termenul limită de depunere este la data de 08.11.2013, ora 12:00, la punctul de lucru Str. Rudeni, Nr. 74 A, Chitila, Județ Ilfov ,iar deschiderea şi evaluarea ofertelor între 08.11.2013-09.11.2013, la punctul de lucru Str. Rudeni, Nr. 74 A, Chitila, Județ Ilfov. Ofertele se transmit prin poştă/curier rapid sau se depun personal. Limba de redactare a ofertei: română. Pentru ofertele depuse într-o altă limbă trebuie traducere în limba română semnată şi ştampilată de un traducător autorizat Valabilitatea ofertei: 90 de zile Criteriu de selectie: oferta cea mai competitiva respectand principile enuntate in Ordinul 1120/2013 ( principiul transparentei, principiul economicitatii, principiul eficientei, principiul eficacitatii) Informatii si clarificari : se pot solicita in scris despre elementele cuprinse în aceasta până la data 04.11.2013, ora: 12.00. Cererea de clarificări poate fi depusă la sediul autorității contractante sau transmisă pe e-mail. Ofertele alternative: interzise DATA: 01.11.2013 Nume firmă S.C. SIMAR INDUSTRIAL S.R.L.