Descriere lot procedura

S.C. EMS-Electra SRL cu sediul în Iași, Bd. Chimiei nr.8, Romania, intenționează să atribuie în cadrul proiectului „Creșterea competitivității companiei SC EMS-ELECTRA SRL prin optimizarea fluxului tehnologic” cod SMIS 44404, cofinanțat prin Fondul European de Dezvoltare Regională pe baza contractului de finanțare nr. 4m/400342/2/04.11.2013, un contract de furnizare având ca obiect: Mașină automată de plantat componente SMD cu accesorii – 1 bucată, valoare estimată 782.100,00 lei Instrucțiuni referitoare la ofertare și la caracteristicile tehnice ale echipamentelor se găsesc în documentul atașat acestui anunț, redactat în limbile română și engleză.