Descriere lot procedura

Descriere Titlu proiect: MODERNIZAREA SC MODEON FASHION SRL PRIN ACHIZITIE DE MIJLOACE FIXE PERFORMANTE Cod SMIS: 42470 Numar contract finantare: 4m/400587/2/20.11.2013 Programul Operational Sectorial Cresterea Competitivitatii Economice - cofinantat prin Fondul European de Dezvoltare Regionala "Investii pentru viitorul dumneavoastra" Autoritatea de management: Ministerul Economiei Organism Intermediar: ADR Nord-Est Valoarea totala a proiectului: 788.021,80 RON Valoarea ajutorului nerambursabil: 385.370,86 RON 1. Denumire, cui, adresa, numarul de telefon si de fax, adresa de e-mail ale autoritatii contractante SC MODEON FASHION SRL, Mun. ONESTI, str Victor Babes, nr. 5, jud. Bacău, cod postal 601140 2. Obiectul contractului: achizitie Lotul nr. 5: -Masina de termolipit = 1 bucată, Cod CPV 42718000-2 Utilaje de finisare a textilelor; 3. Procedura aplicata: conform ordinului 1120 privind aprobarea procedurii simplificate aplicate de beneficiarii privati in cadrul proiectelor finantate din instrumente structurale, obiectivul "Convergenta", precum si in cadru proiectelor finantate prin mecanisme financiare SEE si Norvegian pentru atribuirea contractelor furnizare, servicii sau lucrari. 4. Valoarea supusa licitatiei: 50.378,05 lei fara TVA 5. Data limita de depunere a ofertelor: 08.04.2014 ora 12,00 6. Data de deschidere a ofertelor: 08.04.2014 ora 16,00 7. Persoana de contact: FLOREA DANIELA - tel. 0234317222