Descriere lot procedura

1. Beneficiar: SC GANNE A.T.C.P. S.A. 2. Numar de inregistrare la Registrul Comertului: J38 / 101 / 2000 3. Codul unic de înregistrare: RO 12874446 4. Adresa sediului social: municipiul Dragasani, strada Tudor Vladimirescu, nr. 776, cod postal: 245700, judetul Vâlcea, Romania 5. Telefon: +40250.830.088 6. Fax: +40250.830.011 7. E-mail: Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea. 8. Titlul proiectului: „Consolidarea si modernizarea SC GANNE A.T.C.P. S.A. prin achiziţionarea de utilaje eco-eficiente pentru creşterea productivităţii şi reducerea volumului deşeurilor nocive rezultate din procesul productiv” finantat prin Programul Operaţional Sectorial „Cresterea Competitivităţii Economice”, Axa Prioritară 1 – Un sistem inovativ si ecoeficient de productie, Domeniul Major de Intervenţie DM1.1 – Investitii productive si pregatirea pentru competitia pe piata a intreprinderilor, in special a IMM, Operatiunea a) Sprijin pentru consolidarea si modernizarea sectorului productiv prin investitii tangibile si intangibile, A1 – Sprijin financiar cu valoare cuprinsă între 1.065.000 - 6.375.000 lei acordat pentru investiţii pentru întreprinderile mici şi mijlocii 9. Obiectul si scopul contractului de furnizare: achiziţia activului “centrală termică producţie abur tehnologic industrial” in cadrul proiectul intitulat „Consolidarea si modernizarea SC GANNE A.T.C.P. S.A. prin achiziţionarea de utilaje eco-eficiente pentru creşterea productivităţii şi reducerea volumului deşeurilor nocive rezultate din procesul productiv” 10. Locul de livrare (locatia de implementare a proiectului): SC GANNE A.T.C.P. S.A., municipiul Dragasani, strada Tudor Vladimirescu, nr. 776, cod postal: 245700, judetul Vâlcea, Romania 11. Tipul contractului: CONTRACT DE FURNIZARE 12. Valoarea maxima estimata a contractului: 597.859,44 lei, fara TVA, respectiv 134.190 euro fara TVA 13. Procedura de atribuire aplicata: in conformitate cu Ordinul ministrului fondurilor europene 1120 / 22.10.2013 privind aprobarea Procedurii simplificate aplicate de beneficiarii privati in cadrul proiectelor finantate din instrumente structurale, obiectivul „Convergenta”, precum si in cadrul proiectelor finantate prin mecanismele financiare SEE si Norvegian, pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrari. 14. Data si ora limita de depunere a ofertei: 10.04.2014, ora 12:00, la sediul social al societatii GANNE A.T.C.P. S.A., situat in municipiul Dragasani, strada Tudor Vladimirescu, nr. 776, cod postal: 245700, judetul Vâlcea, Romania. 15. Data limita de primire a solicitarilor de clarificari: 02 aprilie 2014, ora 18.00 16. Data limita pentru transmiterea raspunsului la clarificari: 03 aprilie 2014, ora 18.00 17. Valabilitatea ofertei: minim 90 de zile de la data emiterii. 18. Data, ora si locul deschiderii ofertelor: data 10.04.2014, ora 12.30, municipiul Drăgăşani, strada Tudor Vladimirescu nr.776, cod postal: 245700, judetul Vâlcea, Romania. 19.Termen de depunere contestaţii: 11.04.2014, ora 15.00 20.Termen răspuns contestaţii: 14.04.2014, ora 12.00 21. Limba de redactare a ofertei: română şi/sau limba tării furnizorului 22. Oferta va cuprinde urmatoarele documente: • Scrisoare de înaintare; • Declaratie privind evitarea conflictului de interese; • Propunerea tehnica; • Propunerea financiara; • Anexa la propunerea financiara; • Declaratie privind eligibilitatea; • Declaratie privind neincadrarea în situaţiile prevăzute la art. 181 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006, actualizată- Formular 3 NOTA: Documentele trebuie sa fie tiparite sau scrise cu cerneala si vor fi semnate pe fiecare pagina de reprezentantul/reprezentantii autorizat/autorizati sa angajeze ofertantul prin contract. Ofertantii au obligatia de a numerota si de a semna fiecare pagina a ofertei. 23. Curs de referinta leu / euro: 1 € = 4,4553 lei 24. Informaţii şi clarificări: se pot obtine de la sediul social al SC GANNE A.T.C.P. S.A., municipiul Drăgăşani, strada Tudor Vladimirescu nr.776, cod postal: 245700, judetul Vâlcea, Romania, persoana de contact Mihaela Lăzaroiu, de luni până vineri: 08:00 – 16:00, numar de telefon: +250 830 088, e-mail: Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea. sau pot fi solicitate prin fax la nr.: +40 250 830 011 01.04.2014 DENUMIRE COMPANIE: GANNE A.T.C.P. S.A.