Descriere lot procedura

S.C. Cristal Brad Service S.R.L. CUI: 383720 BUCURESTI, STR. GHIMPATI NR 14, Sector 4 Tel. 0730.015.339 Fax 021.450.36.50 ANUNȚ DE INTENȚIE La procedura de atribuire a Contractului de furnizare bunuri (utilaje pentru prelucrarea și fasonarea sticlei plate) Programul Operaţional Sectorial “Creşterea Competitivităţii Economice” (POS CCE) 2007-2013 Axa Prioritară 1 - Un sistem inovativ şi ecoeficient de producţie Domeniul major de intervenţie DM1.1 - Investiţii productive şi pregătirea pentru competiţia pe piaţă a întreprinderilor, în special a IMM Operaţiunea a) Sprijin pentru consolidarea şi modernizarea sectorului productiv prin investiţii tangibile şi intangibile “ CREȘTEREA PRODUCTIVITĂȚII S.C. CRISTAL BRAD SERVICE S.R.L. PRIN ACHIZIȚIA UNOR UTILAJE DE ULTIMA GENERAȚIE” Obiectul contractului îl constituie achiziţionarea de utilaje pentru prelucrarea și fasonarea sticlei plate – 2 bucati si softului aferent si integrat in unul dintre cele 2 utilaje.:  Mașina de slefuit in unghi variabil cu 14 motoare ;  Mașina CNC verticala de slefuit si taiat pentru productia de usi sticla + Software CAD integrat in Mașina CNC verticala de slefuit si taiat pentru productia de usi sticla. Locul de livrare a utilajelor ( locația implementării proiectului ): • Ilfov, Localitatea Popesti Leordeni, Str. Taberei nr. 1 A. Termenul de livrare al utilajelor care fac obiectul contractului de furnizare bunuri este de maxim 2 luni de la semnarea Contractului de furnizare. Tipul și durata contractului: • contract de furnizare bunuri • perioada de valabilitate a contractului de furnizare a utilajelor si softului aferent masinii verticale de frezat si găurit in coordonate este de 8 luni. Valoarea estimată a contractului pentru achiziţionarea de utilajelor si softului aferent integrat in ulul dintre utilajele mentionate mai sus , necesare implementării proiectului ”Creșterea productivității S.C. Cristal Brad Service S.R.L. prin achiziția unor utilaje de ultima generație” este de 1.483.755 RON + TVA. Defalcarea prețurilor: Mașina de slefuit in unghi variabil cu 14 motoare - 1 bucata – 668.505 Ron + TVA; Mașina CNC verticala de slefuit si taiat pentru productia de usi sticla - 1 bucata – 660.026,40 Ron + TVA si Software CAD integrat in Mașina CNC verticala de slefuit si taiat pentru productia de usi sticla – 155.223,60 Ron + TVA = 815.250 RON fara TVA. Procedura de atribuire aplicată: conform Ordinului 1120 din 2013 privind aprobarea Procedurii simplificate aplicate de beneficiarii privaţi în cadrul proiectelor finanţate din instrumente structurale, obiectivul „Convergenţă“, precum şi în cadrul proiectelor finanţate prin mecanismele financiare SEE şi norvegian pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrări. Data și ora limită de depunere a ofertelor: Termenul limită de depunere este 06.12.2013 ora 12:00. Ofertele depuse după data si ora limita de depunere nu vor fi luate in considerare. Locul şi modalitatea de depunere: Ofertele trebuie depuse în original, semnate şi ştampilate din partea ofertantului. Prin poştă, curierat sau personal la: sediul societatii din Bucuresti, Str. Ghimpati, nr. 14, Sector 4. Ofertantul va introduce oferta sa intr-un plic. Plicul trebuie sa fie marcat cu adresa autoritatii contractante si cu inscriptia “A NU SE DESCHIDE INAINTE DE DATA DE 06.12.2013, ora 12:30. ». Data, ora şi locul deschiderii ofertei - sediul societatii din București, Str. Ghimpați, nr. 14, Sector 4 in data de 06.12.2013 ora 12:30. Modalitatea de solicitare a clarificărilor: Informatii si clarificari se pot solicita in scris despre elementele cuprinse în aceasta in aceasta procedura de achizitie până la data 02.12.2013, ora: 12.00. Cererea de clarificări poate fi depusă la sediul autorității contractante sau transmisă pe e-mail Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea. . Limba de redactare a ofertei: română. Pentru ofertele depuse într-o altă limbă este necesara traducere în limba română semnată şi ştampilată de un traducător autorizat. Valabilitatea ofertei: 90 de zile. Criteriu de selectie: oferta cea mai competitiva respectand principile enuntate in Ordinul 1120/2013 ( principiul transparentei, principiul economicitatii, principiul eficientei, principiul eficacitatii). Ofertele alternative: interzise Detalii suplimentare puteţi obţine de la: Nume persoană contact : Ciobanu Constantin Funcţie: Manager de proiect Tel/fax: 0730.015.339 / 021.450.36.51, email: Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea. DATA: 29.11.2013 S.C. Cristal Brad Service S.R.L.