Descriere lot procedura

Programul Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice” -co-finanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională „Investiţii pentru viitorul dumneavoastră” Titlul Proiectului: „Construire hala de productie tamplarie PVC si dotare cu utilaje” Cod SMIS: 38800 Contract de finantare: 3M/500.068/5/28.02.2014 Beneficiar: SC OPTIMEDIA SRL INVITATIE DE PARTICIPARE pentru selectia de oferte in vederea dotari cu utilaje tehnologice Stimate Domn/Doamna, SC OPTIMEDIA SRL cu sediul in Municipiul Oradea, Str. Calea Santandrei, nr. 38, Jud. Bihor va invita sa prezentati oferta dumneavoastra de utilaje tehnologice pentru realizarea unui proiect de investitii finantat prin Programul Operațional Sectorial „Creșterea Competitivității Economice”, Axa Prioritară 1 – Un sistem inovativ si ecoeficient de productie, Domeniul Major de Intervenție DM1.1 – Investitii productive si pregatirea pentru competitia pe piata a intreprinderilor, in special a IMM, Operațiunea a) Sprijin pentru consolidarea si modernizarea sectorului productiv prin investitii tangibile si intangibile, A1 – Sprijin financiar cu valoare cuprinsă între 1.065.000 - 6.375.000 lei acordat pentru investiţii pentru întreprinderile mici şi mijlocii, cu denumirea “Construire hala de productie tamplarie PVC si dotare cu utilaje”. 1. Procedura aplicata: Procedura simplificată aplicata de beneficiarii privaţi în cadrul proiectelor finanţate din instrumente structurale, obiectivul „Convergenţă”, precum si in cadrul proiectelor finantate prin mecanismele financiare SEE si norvegian pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrari, aprobata prin Ordinul nr. 1.120 / 15.10.2013. 2. Criteriul de atribuire: oferta cea mai avantajoasa din punct de vedere economic. 3. Obiectul contractului va consta in: achizitia de utilaje tehnologice. 4. Tip contract: contract furnizare bunuri. 5. Data limită pentru depunerea ofertei: 09 aprilie 2014, ora 12.00 6. Data limita de primire a solicitarilor de clarificari: 02 aprilie 2014, ora 12.00 7. Data limita pentru transmiterea raspunsului la clarificari: 04 aprilie 2014, ora 12.00 8. Valabilitatea ofertei: cel putin 30 zile de la data emiterii. 9. Adjudecarea ofertei castigatoare: 09 aprilie 2014, ora 12.00. 10. Adresa la care se depune oferta: Municipiul Oradea, Str. Calea Santandrei, nr. 38, Jud. Bihor. 11. Valoarea estimata este de: • Pentru LOTUL 1: 1.228.834 Euro echivalentul a 5.470.030,50 Lei, astfel: • Linie automata de productie a unitatilor de geam termoizolant, 1 buc: 524.586 Euro echivalentul a 2.335.141,25 Lei; • Linie automata de taiere sticla, 1 buc: 557.080 Euro echivalentul a 2.479.785,75 Lei; • Echipament productie rame distantier, 1 buc: 147.168 Euro echivalentul a 655.103,50 Lei • Pentru LOTUL 2: 222.668 Euro echivalentul a 991.185,00 Lei, astfel: • Masina de infoliat profile, 2 buc, 190.111 Euro echivalentul a 846.260,00 Lei • Masina de taiat rulouri de folie, 1 buc, 32.557 Euro echivalentul a 144.925,00 Lei • Pentru LOTUL 3: 182.671 Euro echivalentul a 813.144,00 Lei, astfel: • Masa de racire, 1 buc, 7.904 Euro echivalentul a 35.185,75 Lei • Masina automata CNC pentru debavurarea colturilor sudate, 1 buc, 79.908 Euro echivalentul a 355.703,75 Lei • Masina de sudat la 4 capete, 1 buc, 94.859 Euro echivalentul a 422.254,50 Lei • Pentru LOTUL 4: 22.141 Euro echivalentul a 98.557,50 Lei, astfel: • Pod rulant monogrinda, 1 buc, 22.141 Euro echivalentul a 98.557,50 Lei • Pentru LOTUL 5: 38.190 Euro echivalentul a 170.000,00 Lei, astfel: • Ferastrau, 1 buc, 38.190 Euro echivalentul a 170.000,00 Lei NOTA: Preturile de mai sus nu contin TVA 1 Euro = 4,4514 Lei curs BNR valabil in data de 31.03.2014 12. Oferta depusa trebuie sa contina: • Propunerea financiara; • Propunerea tehnica; • Grafic de livrare al produselor; • Documente edificatoare: • Persoane juridice romane: Certificat constatator (copie legalizata / original / copie conforma cu originalul), emis cu cel mult 30 zile fata de de data depunerii ofertei, care sa contina cel putin: obiectul de activitate care sa includa activitatile ce fac obiectul licitatiei, actionarii si administratorii firmei, alte informatii relevante despre starea firmei. • Persoanele juridice straine: Documente care dovedesc inregistrarea (copie legalizata / original / copie conforma cu originalul), traduse autorizat, emise de organisme similare care sa evidentieze obiectul de activitate care sa includa activitatile ce fac obiectul licitatiei, persoanele din conducerea firmei, alte informatii relevante despre starea firmei, in conformitate cu prevederile din tarile unde ofertantii isi au sediul. • Declaratie privind respectarea regulilor pentru evitarea conflictului de interese (conform ANEXEI II); Specificatiile tehnice se regasesc in ANEXA I atasata acestei documentatii. Pentru informatii suplimentare va puteti adresa la SC OPTIMEDIA SRL, cu sediul în Municipiul Oradea, Str. Calea Santandrei, nr. 38, Jud. Bihor, tel. 0729 308 065, e-mail: Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea. . Asteptam oferta dumneavoastra, pana la termenul limita mentionat anterior, la sediul societatii noastre. Vă mulţumim anticipat. Reprezentant legal, PANTIS MARIUS-IOAN Data: 31.03.2014