Descriere lot procedura

Obiectul şi locul de implementare a contractului: Servicii organizare eveniment de prezentare a rezultatelor proiectului, în cadrul proiectului „Model participativ de elaborare a politicii publice naţionale privind ONG în România”, cod SMIS 40543, Cod CPV 55120000-7 – Servicii de reuniuni şi conferinţe organizate la hotel. Organizarea, în 15 aprilie 2014 a evenimentului de prezentare a rezultatelor proiectului, eveniment cu durata de ½ zile, cu asigurarea următoarelor servicii de organizare evenimente: decont transport şi cazare – 1 noapte pentru 15 persoane, servicii închiriere sală şi echipamente, asigurare servicii organizare pauze de lucru pentru 50 persoane, înregistrare participanţi, pavoazare sală. Locul de implementare: Bucureşti Tip şi durată contract: Contract de servicii, cu durata de 1 lună Valoarea estimată: 12.622 lei (fără TVA) Criteriul de atribuire: Preţul cel mai scăzut Data şi ora limită de depunere a ofertei: 06.04.2014, 15.00 Data şi ora deschiderii ofertelor: 06.04.2014, 16.00 Adresa la care se transmit ofertele: Bd. Mareşal Al. Averescu Nr. 17, pavilion F, et. 3, Sector 1, Bucureşti, 011454 Locul şi modul de obţinere a documentaţiei de atribuire: Documentaţia de atribuire poate fi obţinută în urma unei solicitări directe adresate achizitorului, prin e-mail sau fax.