Descriere lot procedura

ANUNT DE INTENTIE La procedura de atribuire a Contractului de furnizare licenta soft ERP PROGRAMUL OPERAȚIONAL SECTORIAL „Creşterea Competitivităţii Economice” AXA PRIORITARĂ 3 Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiilor pentru sectoarele privat şi public DOMENIU MAJOR DE INTERVENȚIE 3 Dezvoltarea e-economiei OPERAŢIUNEA 1 Sprijin pentru sisteme TIC integrate şi alte aplicaţii electronice pentru afaceri “ Eficientizarea proceselor interne ale firmei S.C. SCHULLER EH KLAR S.R.L. prin implementarea unui sistem informatic ERP” I. Informaţii generale Obiectul contractului de furnizare bunuri: 1. Licență soft ERP Locul de livrare a bunurilor: Cluj-Napoca, Calea Baciului, nr. 47 Cod 400230, județul Cluj Tipul și durata contractului: • contract defurnizare bunuri • durata contractului: 12 luni Termenul de livrare: Valoarea estimată a contractului: 275.200 RON fără TVA sau 61.428,57 euro fără TVA (curs euro valabil în data de 24.03.2014 1 euro= 4,48 ron) Procedura de atribuire aplicată: Ordinul 1120 din 2013, Procedura simplificată aplicată de beneficiarii privați în cadrul proiectelor finanțate din instrumentele structurale, obiectivul “ Convergență”, precum și în cadrul proiectelor finanțate prin mecanisme financiare SEE și norvegian pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrări. Criteriul de evaluare și selecție a ofertelor de preț: Evaluarea ofertelor se va realiza prin compararea avantajelor tehnice și financiare prezentate de către ofertanți, cu condiția respectării criteriilor solicitate de transmitere și prezentare a ofertelor. Va fi selectată câștigătoare oferta care prezintă un raport optim de calitate-preț pentru beneficiar. Termenul limită pentru depunerea ofertelor: 31.03.2014 ora 12:00 Locul şi modalitatea de depunere: Oferta se depune într-un singur exemplar, în original, semnat și ștampilat pe fiecare pagină din partea ofertantului. La ofertă trebuie anexate anexele prevăzute la Secţiunea V. Ofertele se depun prin poştă, curierat sau personal la: Cluj-Napoca, Calea Baciului, nr. 47 Cod 400230, județul Cluj Data, ora şi locul deschiderii ofertei: Cluj-Napoca, Calea Baciului, nr. 47 Cod 400230, județul Cluj, 31.03.2014, în intervalul orar: 13:00 – 14:00 Limba de redactare a ofertei: română sau traducere autorizată Moneda folosită: RON sau EURO Ofertele alternative: interzise Modalitatea de solicitare a clarificărilor: Clarificările pot fi trimise prin email sau fax la: Ioan Scuturici, tel.: 0744-662-346, email: Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea. Clarificările/modificările aduse la informațiile inițiale vor fi publicate la secțiunea IV. Operatorii economici vor putea vizualiza aceste clarificări/modificări pe toată perioada de derulare a procedurii de achiziție. DATA: 24.03.2014