Descriere lot procedura

S.C. E-INVEST MARKETING S.R.L CUI: RO 18128674 Sediul: B-dul Natiunile Unite, nr. 8, bl. 104, sc. C, et. 6, apt. 59, sector 5, Bucureşti Fax. 0318146191 ANUNT DE PARTICIPARE Nr. 37 din 18.03.2014 La procedura de atribuire a Contractului de furnizare Echipamente TIC si licente software necesare pentru realizarea proiectului. PROGRAMUL OPERATIONAL SECTORIAL „Creşterea Competitivităţii Economice” AXA PRIORITARĂ III: Tehnologia Informatiei si Comunicatiilor pentru sectoarele privat si public DOMENIU MAJOR DE INTERVENTIE 3: Sustinerea E-Economiei. OPERAŢIUNEA 1: Sprijin pentru sisteme TIC integrate si alte aplicatii electronice pentru afaceri. TITLU PROIECT: Implementarea unui sistem TIC integrat pentru afaceri in cadrul societatii E-Invest Marketing, in scopul cresterii eficientei firmei Obiectul contractului: Furnizare Echipamente TIC si licente software necesare pentru realizarea proiectului. Procedura de atribuire aplicata: Procedura simplificata, conform Ordinului Ministrului Afacerilor Europene nr. 1120 din 15 octombrie 2013 privind aprobarea Procedurii simplificate aplicate de beneficiarii privaţi în cadrul proiectelor finanţate din instrumente structurale, obiectivul „Convergenţă“, precum şi în cadrul proiectelor finanţate prin mecanismele financiare SEE şi norvegian pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrări. Data şi ora-limită pentru depunerea ofertelor: 26.03.2014, ora 14:00 Adresa la care se transmit ofertele: B-dul Natiunile Unite, nr. 8, bl. 104, sc. C, et. 6, apt. 59, sector 5, Bucureşti. Ofertele se transmit prin poştă/curier rapid sau se depun personal. Perioada de valabilitate a ofertelor: 90 de zile calendaristice. Criteriu de atribuire: “Oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic”. Detalii suplimentare puteti obtine de la: Nume persoana contact: Madalin Matica Functie: Responsabil legal de proiect Tel. 0745777775, Fax: 031.814.61.91 E-mail: Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea.