Descriere lot procedura

Obiectul contractului il constituie achizitia lucrarilor de finalizare constructii si instalatii si echipamente si utilaje tehnologice in cadrul proiectului"Constructie si dotare pensiune turistica", cod SMIS 2827, . De asemenea, se vor achizitiona utilajele si echipamentele tehnologice, conform listelor si se va realiza montajul acestora. Criteriul de atribuire al contractului, il constituie oferta cea mai avantajoasa din punct de vedere economic, luand in calcul pretul ofertei si durata de executie (2 luni calendaristice). Documentatia de atribuire este prezentata in documentul atasat la sectiunea "Specificatii". Documentatia de atribuire si proiectul tehnic se descarca de la urmatorul link: https://www.dropbox.com/home/Documente%20Proiect