Descriere lot procedura

ANUNŢ PENTRU ACHIZIŢIA DE ECHIPAMENTE IT, LICENTE SOFTWARE SI SISTEM INFORMATIC E-COMMERCE IN VEDEREA REALIZĂRII PROIECTULUI “ Platforma de comert electronic pentru S.C. Experiv S.R.L.“ S.C. Experiv S.R.L., beneficiar al proiectului “ Platforma de comert electronic pentru S.C. Experiv S.R.L.“, proiect co-finanțat prin Programul Operațional Sectorial Creșterea Competitivității Economice, Axa Prioritară 3 – Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiilor pentru sectoarele privat şi public, Operațiunea 2 Sprijin pentru dezvoltarea sistemelor de comerţ electronic şi a altor soluţii on-line pentru afaceri, invită operatorii economici interesaţi să depună oferte în scopul atribuirii contractului de achiziție de echipamente IT, licente software si sistem informatic e-commerce. Obiectul şi locul de implementare al contractului: Obiectul achiziţiei îl reprezintă furnizarea de echipamente IT, licente software si sistem informatic e-commerce. Produsele se vor livra la sediul Beneficiarului. Tipul şi durata contractului: contract de furnizare de echipamente IT, licente software si sistem informatic e-commerce, durata estimată 7 luni de zile de la semnarea acestuia. Valoarea estimată a contractului: 266.550,00 lei fără TVA. Procedura de atribuire a contractului de furnizare: procedura simplificată conform Ordinului MFE nr. 1120/2013. Criteriul de atribuire al contractului: Cel mai mic pret. Data și ora limită de depunere a ofertelor: 28 martie 2014, ora 12:00. Data și ora de deschidere a ofertelor: 29 martie 2014, ora 09:00. Adresa la care se transmit ofertele: Ofertele se depun la sediul din Targu Jiu, str. Victoriei nr. 168, jud. Gorj. Pentru mai multe detalii și pentru obținerea documentației aferente achiziției ne puteți contacta la adresa de e-mail Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea. sau pe fax: 0253225710.