Descriere lot procedura

SC AGROLIV SRL Cod de înregistrare fiscală 6761027 Str. Ștefan cel Mare, Nr. 42, Turda, jud. Cluj Tel. 0729/636342 Fax 0264/314501 Email: Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea. Anunt de intentie/participare La procedura de atribuire a contractului de furnizare a sistemului informatic integrat și a serviciilor de implementare PROGRAMUL OPERAȚIONAL SECTORIAL „Creşterea Competitivităţii Economice” AXA PRIORITARĂ 3 Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiilor pentru sectoarele privat şi public DOMENIU MAJOR DE INTERVENȚIE 3 Dezvoltarea e-economiei OPERAŢIUNEA 1 Sprijin pentru sisteme TIC integrate şi alte aplicaţii electronice pentru afaceri Creșterea competitivității firmei SC Agroliv SRL prin implementarea unui sistem informatic integrat Obiectul contractului de furnizare bunuri /prestari servicii: 1. Furnizarea sistemului informatic integrat și a serviciilor de implementare. Aceste servicii de implementare se defalca astfel: • Servicii implementare ERP • Servicii implementare SFA • Servicii implementare Business Intelligence • Servicii implementare WMS • Realizare web-site Locul de livrare a produselor/prestare a serviciilor ( locația implementării proiectului ): • Turda, Str. Stefan cel Mare, Nr. 42, Judetul Cluj • Marghita, Str. Ion Luca Caragiale, Nr. 25A, Judetul Bihor Termenul de livrare/prestare: • maximum 8 luni de la data efectuarii comenzii ferme din partea achizitorului Valoarea estimată a contractului: 312007,52 RON + TVA Procedura de atribuire aplicată: Ordinul 1120 din 2013, Procedura simplificată aplicată de beneficiarii privați în cadrul proiectelor finanțate din instrumentele structurale, obiectivul Convergență, precum și în cadrul proiectelor finanțate prin mecanisme financiare SEE și norvegian pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrări. Criteriul de evaluare și selecție a ofertelor de preț: • Oferta cea mai avantajoasa din punct de vedere tehnico – economic Grila de punctare este prezentanta in documentul Specificatii uploadat la prezentul anunt. Locul şi modalitatea de depunere: Oferta se depune într-un singur exemplar, în original, semnata și ștampilata pe fiecare pagină din partea ofertantului. La ofertă trebuie anexate anexele prevăzute la Secţiunea V si documentele de calificare. Ofertele se depun prin poştă, curierat sau personal la: • Str. Ștefan cel Mare, Nr. 42, Turda, jud. Cluj – sediul societatii achizitoare Data, ora şi locul deschiderii ofertelor: Str. Ștefan cel Mare, Nr. 42, Turda, jud. Cluj, 28.03.2014, în intervalul orar: 15.00-17.00 Limba de redactare a ofertei: română. Pentru ofertele depuse intr-o alta limba trebuie traducere aferenta in limba romana efectuata de un traducator autorizat. Moneda folosită: RON Ofertele alternative: interzise Modalitatea de solicitare a clarificărilor: Clarificările pot fi trimise prin email sau fax la: • Nicoara Liviu – Nicolae – administrator AGROLIV SRL • Contact: Fax 0264/314501; Email: Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea. DATA: 15.03.2014 SC AGROLIV SRL