Descriere lot procedura

Sursa de Finantare: Programul Operational Regional 2007-2013 / Axa prioritara 5 - "Dezvoltarea durabila si promovarea turismului" / Domeniul de interventie 5.2 - "Crearea, dezvoltarea, modernizarea infrastructurii de turism pentru valorificarea resurselor naturale si cresterii calitatii serviciilor turistice" Contract finantare: 3924/31.10.2013 Locatia implementarii proiectului: Ferma Zootenica nr 6, Localitatea 23 August, Judetul Constanta, cod postal 907005 Obiectul contractului: executie lucrari de constructii Lucrarile care fac obiectul contractului de achizitie vizeaza extinderea infrastructurii de agrement existente prin construirea unui centru SPA si loisir (regim de inaltime Ds+P+2E), piscine de agrement (regim de inaltime Ds+P), piscina pentru sarituri (regim de inaltime Ds+P), piscina olimpica pentru inot (regim de inaltime Ds+P), piscina exterioara descoperita. Suprafata construita este de 5.000 mp, iar suprafata desfasurata este de 12.211 mp. Informatii privind Documentatia de atribuire/specificatiile tehnice se pot accesa conform "anuntului important" atasat.