Descriere lot procedura

S.C. GRUP TRANSILVAE S.R.L. Cluj-Napoca, Str. Izei, Nr. 2, Jud. Cluj, cod postal 400138 RO 6655328 Tel 0744-502224, Fax 0264-596950 E-mail Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea. Anunt de participare La procedura de atribuire a Contractului de furnizare: software specific `Workflow`, website eCommerce si integrare PROGRAMUL OPERAȚIONAL SECTORIAL „Creşterea Competitivităţii Economice” AXA PRIORITARĂ 3 Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiilor pentru sectoarele privat şi public DOMENIU MAJOR DE INTERVENȚIE 3 Dezvoltarea e-economiei Operaţiunea 2 Sprijin pentru dezvoltarea sistemelor de comerţ electronic şi a altor soluţii on-line pentru afaceri “ DEZVOLTAREA ACTIVITĂȚII FIRMEI GRUP TRANSILVAE DIN INDUSTRIA TIPOGRAFICĂ ÎN MEDIUL ON-LINE” I. Informaţii generale Obiectul contractului de furnizare bunuri 1. Software Workflow 2. Dezvoltare Website eCommerce 3. Integrare eCommerce – Workflow Locul de livrare a produselor/prestare a serviciilor ( locația implementării proiectului ): Cluj-Napoca, Str. Izei, Nr. 2, Jud. Cluj, cod poștal 400138 Tipul și durata contractului: • contract de furnizare bunuri • durata contractului: 12 luni Termenul de livrare: maxim 6 luni de la semnarea contractului Valoarea estimată a contractului: 511.997,50 lei Defalcarea valorii estimate: Nr. crt. Denumire servicii Preț unitar lei fără TVA Preț total lei - fără TVA 1. Software Workflow 258.150,00 lei 258.150,00 lei 2. Dezvoltare Website eCommerce 210.822,50 lei 210.822,50 lei 3. Integrare eCommerce – Workflow 43.025,00 lei 43.025,00 lei Procedura de atribuire aplicată: Ordinul 1120 din 2013, Procedura simplificată aplicată de beneficiarii privați în cadrul proiectelor finanțate din instrumentele structurale, obiectivul “ Convergență”, precum și în cadrul proiectelor finanțate prin mecanisme financiare SEE și norvegian pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrări. Criteriul de evaluare și selecție a ofertelor de preț: Evaluarea ofertelor se va realiza prin compararea avantajelor tehnice și financiare prezentate de către ofertanți, cu condiția respectării criteriilor solicitate de transmitere și prezentare a ofertelor. Va fi selectată câștigătoare oferta care prezintă un raport optim de calitate/preț/ condiții comerciale pentru beneficiar. Perioada de evaluare a ofertelor va fi intre datele de 15.04.2014 si 17.04.2014. Termenul limită pentru depunerea ofertelor: 14.04.2014 ora 16:00 Locul şi modalitatea de depunere: Oferta se depune într-un singur exemplar, în original, semnat și ștampilat pe fiecare pagină din partea ofertantului. La ofertă trebuie anexate anexele prevăzute la Secţiunea V. Ofertele se depun prin poştă, curierat sau personal la: Cluj-Napoca, Str. Izei, Nr. 2, Jud. Cluj, cod poștal 400138 Data, ora şi locul deschiderii ofertei: 15.04.2014, 12:00-15:00 Cluj-Napoca, Str. Izei, Nr. 2, Jud. Cluj, cod poștal 400138 Limba de redactare a ofertei: română. Ofertele de pret redactate in alte limbi vor trebui traduse si certificate de un traducator autorizat. Traducerea ofertelor este responsabilitatea ofertanților. Moneda folosită: RON Ofertele alternative: interzise Modalitatea de solicitare a clarificărilor: Clarificările pot fi trimise prin email sau fax la: FĂRCAȘ REMUS CRISTIAN, date de contact inclusiv mail Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea. şi fax 0264-596950 Clarificările/modificările aduse la informațiile inițiale vor fi publicate la secțiunea IV. Operatorii economici vor putea vizualiza aceste clarificări/modificări pe toată perioada de derulare a procedurii de achiziție. DATA: 14.03.2014 S.C. GRUP TRANSILVAE S.R.L.