Descriere lot procedura

S.C. CLIMAROL PREST S.R.L. cu sediul in Oradea, Str. Grigore Ureche, nr. 15, ap. 48, jud. Bihor, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului Bihor sub nr. J05/3172/1993, avand CUI 4738249, Tel/fax: 0259-418270, e-mail: Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea. , reprezentata legal de administrator Rencsik Otto-Lorand, anunta anularea procedurii de atribuire a contractului “Furnizare instalatie de debitat cu apa, presa hidraulica de indoire si compresor”, organizata la data de 12.03.2014. Procedura de achizitie se desfasoara in cadrul proiectului „Dezvoltarea activitatii SC Climarol Prest SRL prin achizitia de utilaje”, cod SMIS 44317, finantat in proportie de 70% prin Programul Operational Sectorial Cresterea Competitivitatii Economice, Apel nr. 4 / Axa prioritara Un sistem de producţie inovativ şi eco-eficient / Operatiunea 1.1.1 Sprijin pentru consolidarea şi modernizarea sectorului productiv prin investiţii tangibile şi intangibile - investiţii pentru întreprinderi mici şi mijlocii. Referitor la procedura simplificata de “Furnizare instalatie de debitat cu apa, presa hidraulica de indoire si compresor”, realizata conform Anexei VII („NORME INTERNE DE ACHIZITII”) la contractul de finantare si conform legislatiei in vigoare aplicabila, si anume „Ordinul nr. 1120/15.10.2013, privind aprobarea procedurii simplificate aplicate de beneficiarii privati in cadrul proiectelor finantate din instrumente structurale, obiectivul „Convergenta”, precum si in cadrul proiectelor finantate prin mecanismele financiare SEE si norvegian pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrari”, SC Climarol Prest SRL decide si anunta anularea procedurii. Motivul care sta la baza anularii procedurii: Faptul ca toate ofertele depuse au fost declarate inacceptabile. Reluarea procedurii se va face la o data anuntata ulterior de SC Climarol Prest SRL. Data, 14.03.2014 Autoritatea contractanta, SC Climarol Prest SRL Prin Rencsik Otto-Lorand - Administrator