Descriere lot procedura

Achiziționarea de aplicație informatică (software), licențe și echipamente hardware in cadrul proiectului co-finanțat prin Programul Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice” 2007-2013 co-finanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională.