Descriere lot procedura

Contractul va asigura investitia de baza : constructii si instalatii (terasamente, arhitectura, rezistenta, izolatii, instalatii electrice, instalatii termice, ventilatie, climatizare, instalatii sanitare, instalatii de curenti slabi, instalatii pentru sonorizare, retea telefonie, instalatii supraveghere video), utilaje si echipamente specifice si functionale, aferente centrului SPA. Proiectul prevede si cheltuiei diverse si neprevazute conform Bugetului proiectului in procent de 1,32% . În caietele de sarcini si proiectul tehnic sunt prezentate tipul activităţilor, specializările şi cantităţile minime necesare realizării contractului, precum si in listele de cantitati anexate prezentei documentatii. DOCUMENTATIA TEHNICA VA PUTEA FI DESCARCATA DE PE SITE-UL: WWW.PENSIUNEA-ELENA.COM