Descriere lot procedura

Programul Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice” -co-finanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională „Investiţii pentru viitorul dumneavoastră” Titlul Proiectului: „DEZVOLTAREA S.C. INEDIT S.R.L. PRIN ACHIZIȚIE DE NOI UTILAJE” Cod SMIS: 43483 Contract de finanțare: 4m /400.731/5/27.11.2013 Beneficiar: S.C. INEDIT S.R.L. INVITAȚIE DE PARTICIPARE pentru selecția de oferte în vederea achiziționării de echipamente Stimate Domn/Doamnă, S.C. INEDIT S.R.L. cu sediul social în Satu Mare, Str. Vinatorilor nr.11, Jud. Satu Mare vă invită să prezentați oferta dumneavoastră de echipamente pentru realizarea unui proiect de investiții finanțat prin Programul Operațional Sectorial „Creșterea Competitivității Economice”, Axa Prioritară 1 – Un sistem inovativ și ecoeficient de producție, Domeniul Major de Intervenție DMI 1.1 – Investiții productive și pregătirea pentru competiția pe piață a întreprinderilor, în special a IMM, Operațiunea a) Sprijin pentru consolidarea și modernizarea sectorului productiv prin investiții tangibile și intangibile, A2 – Sprijin financiar în valoare de până la 1.065.000 lei acordat pentru investiții pentru întreprinderile mici și mijlocii, cu denumirea „DEZVOLTAREA S.C. INEDIT S.R.L. PRIN ACHIZIȚIE DE NOI UTILAJE”. 1. Procedura aplicată: Procedura simplificată aplicată de beneficiarii privaţi în cadrul proiectelor finanţate din instrumente structurale, obiectivul „Convergenţă”, precum și în cadrul proiectelor finanțate prin mecanismele financiare SEE și norvegian pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrări, aprobată prin Ordinul nr. 1.120/15.10.2013. 2. Criteriul de atribuire: oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere tehnic și economic. 3. Obiectul contractului va consta în: achiziția de echipamente LOT II. 4. Tip contract: contract furnizare bunuri. 5. Data limită pentru depunerea ofertei: 21 martie 2014, ora 16.00 6. Valabilitatea ofertei: 90 zile de la data emiterii. 7. Adresa la care se depune oferta: Satu Mare, Str. Vînătorilor, Nr. 11, Jud. Satu Mare 8. Valoarea estimată este de: 159.489,76 lei + TVA 9. Oferta depusă trebuie să respecte specificațiile din documentația de atribuire, referitoare la: • Cerințe de calificare • Cerinţe tehnice • Documente care se vor ataşa ofertei Pentru informații suplimentare vă puteți adresa la S.C. INEDIT S.R.L., în localitatea Satu Mare, Str. Vînătorilor, Nr. 11, Jud. Satu Mare tel. 0261-742705, prin fax la 0261-742705; e-mail: Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea. . Documentaţia de atribuire se poate procura gratuit de la sediul social al firmei S.C. INEDIT S.R.L. din Satu Mare, Vînătorilor, Nr. 11, Jud. Satu Mare sau prin fax, poştă, poşta electronică sau descărcând de pe pagina web a Ministerului Fondurilor Europene: https://www.fonduri-ue.ro/anunturi/ Așteptăm oferta dumneavoastră, până la termenul limită menționată anterior, la sediul social al societăţii noastre. Vă mulţumim anticipat. Reprezentant legal, TULAN SORINA