Descriere lot procedura

S.C. CONBETAS S.R.L. CUI: RO11711416 Vaslui, str. Podul Înalt, nr. 3, Judetul Vaslui, Cod poştal 730232, România Telefon: 0235.360.244 Fax: 0335.816.639 E-mail: Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea. Titlul proiectului: “Modernizare prin achizitionarea de utilaje în cadrul S.C. CONBETAS S.R.L.”, finanţat prin Programul Operaţional Sectorial “Creşterea Competitivităţii Economice” (POS CCE) 2007-2013, Axa Prioritară 1 - Un sistem inovativ şi ecoeficient de producţie, Domeniul major de intervenţie DM1.1 - Investiţii productive şi pregătirea pentru competiţia pe piaţă a întreprinderilor, în special a IMM, Operaţiunea a) Sprijin pentru consolidarea şi modernizarea sectorului productiv prin investiţii tangibile şi intangibile. Obiectul contractului îl constituie achiziţia de echipamente: - AUTOGRADER – 1 BUC Tipul si durata contractului: - contract de furnizare echipamente - durata contractului: minim 12 luni de la data semnării contractului de furnizare echipamente. - durata de execuţie a contractului (livrare şi punere în funcţiune): maxim 1 lună. - termenul maxim de livrare şi punere în funcţiune a echipamentelor: 30.04.2014. Locul de livrare: Vaslui, str. Podul Înalt, nr. 3, Judetul Vaslui, Cod poştal 730232, România Valoarea contractului este de: 725.000,00 lei fără TVA. Procedura de atribuire aplicată: conform Ordinul Ministrului Afacerilor Europene nr. 1120/2013 privind aprobarea Procedurii simplificate aplicate de beneficiarii privaţi în cadrul proiectelor finanţate din instrumente structurale, obiectivul “Convergenţă”, precum şi în cadrul proiectelor finanţate prin mecanismele financiare SEE şi norvegian pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrări. Data şi ora limită de depunere a ofertei: - Termenul limită de depunere a ofertelor este: 21.03.2014 ora 12:00, la sediul societăţii din Vaslui, str. Podul Înalt, nr. 3, Judetul Vaslui, Cod poştal 730232, România. - Deschiderea şi evaluarea ofertelor va avea loc în data de 21.03.2014 ora 14:00, la sediul societăţii din Vaslui, str. Podul Înalt, nr. 3, Judetul Vaslui, Cod poştal 730232, România. Perioada de valabilitate a ofertelor: 60 de zile de la data deschiderii ofertelor. Cursul de referinţă leu/euro aplicabil: 1 euro = 4,5097 - curs comunicat de BNR în data de 14.03.2014 Limba de redactare a ofertei: română. Ofertele redactate în altă limbă sunt acceptate numai cu o traducere în limba română realizată de către un traducător autorizat. Criteriul de selecţie: preţul cel mai scăzut. Informaţii şi clarificări: se pot solicita în scris până la data de 18.03.2014 ora 16:00. Detalii suplimentare puteţi obţine de la: Nume persoană contact: Safir Ciprian Funcţie: Administrator Telefon: 0235.360.244, Fax: 0335.816.639, e-mail: Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea.