Descriere lot procedura

Obiectul contractului este achiziţia de echipamente IT şi software în vederea implementării proiectului ”Platforma e-commerce la S.C. Tourist Informator S.R.L” co-finanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională prin programul POSCCE, Axa 3 pentru punerea în aplicare a cererii de finanţare conform contract de finanţare nr. 1456/332/20.12.2013 încheiat cu Ministerul pentru Societatea Informațională. Obiectivul general al proiectului îl constituie optimizarea proceselor de afaceri în turism şi dezvoltarea continuă a unei activităţi eficiente, prin dezvoltarea componentei online - realizarea unei platforme e-commerce, care să faciliteze:  accesul la un sistem complex de promovare şi valorificare a ofertelor pe canale multiple (multichannel);  bază de date centralizată naţională şi informaţii complete din domeniul turismului referitoare la destinaţii turistice;  sprijin profesional de marketing pentru promovarea şi comercializarea ofertelor turistice;  date statistice curente .