Descriere lot procedura

SC TEHNICA TRANSMISIEI SRL Adresa sediu social: STR. NUFARULUI 48 Bl. AN48 Et. 10 Ap. 40 Cod 410584 Cod unic de înregistrare: 25246621 Înreg. Registru Comerțului: J05/377/2009 Tel./fax.: 0727734308 Email: Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea. SPECIFICAŢII La procedura de atribuire a Contractului de Furnizare bunuri: Licență sistem de comerț electronic și servicii de implementare (analiza necesităților, proiectarea și dezvoltarea site-ului de comerț electronic, design și personalizare, implementarea și integrarea sistemlui de comerț electronic) PROGRAMUL OPERAȚIONAL SECTORIAL „Creşterea Competitivităţii Economice” AXA PRIORITARĂ 3 Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiilor pentru sectoarele privat şi public DOMENIU MAJOR DE INTERVENȚIE 3 Dezvoltarea e-economiei OPERAŢIUNEA 2 “DEZVOLTAREA FIRMEI TEHNICA TRANSMISIEI PRIN INTRODUCEREA COMERȚULUI ELECTRONIC“ I. Informaţii generale 1. Obiectul contractului de furnizare bunuri: Licență sistem de comerț electronic și servicii de implementare (analiza necesităților, proiectarea și dezvoltarea site-ului de comerț electronic, design și personalizare, implementarea și integrarea sistemlui de comerț electronic) Denumire • Analiza necesităților • Licenta sistem de comert electronic • Proiectarea și dezvoltarea site-ului de comerț elecronic • Design și personalizare • Implementarea și integrarea sistemului de comerț electronic • Instruire Locul de livrare a produselor/prestare a serviciilor ( locația implementării proiectului ): Tipul și durata contractului: • contract de furnizare bunuri • durata contractului: 7 luni Termenul de livrare: maxim 5 luni Valoarea estimată a contractului: 199.621,50 RON + TVA Denumire Valoare (RON) Analiza necesităților 8700 Licenta sistem de comert electronic 102181.5 Proiectarea și dezvoltarea site-ului de comerț elecronic 26,752.50 Design și personalizare 34,800.00 Implementarea și integrarea sistemului de comerț electronic 27,187.50 Instruire 17,400.00 Procedura de atribuire aplicată: Ordinul 1120 din 2013, Procedura simplificată aplicată de beneficiarii privați în cadrul proiectelor finanțate din instrumentele structurale, obiectivul “ Convergență”, precum și în cadrul proiectelor finanțate prin mecanisme financiare SEE și norvegian pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrări. Criteriul de evaluare și selecție a ofertelor de preț: Evaluarea ofertelor se va realiza prin compararea avantajelor tehnice și financiare prezentate de către ofertanți, cu condiția respectării criteriilor solicitate de transmitere și prezentare a ofertelor. Va fi selectată câștigătoare oferta care prezintă un raport optim de calitate-preț pentru beneficiar. Termenul limită pentru depunerea ofertelor 21.03.2014 ora 12:00 Locul şi modalitatea de depunere: Oferta se depune într-un singur exemplar, în original, semnat și ștampilat pe fiecare pagină din partea ofertantului. La ofertă trebuie anexate anexele prevăzute la Secţiunea V. Ofertele se depun prin poştă, curierat sau personal la punctul de lucru al societății: Mun. Oradea, Str. Matei Corvin, Nr.30, Birou Nr. 5, Jud. Bihor. Data, ora şi locul deschiderii ofertei: Mun. Oradea, Str. Matei Corvin, Nr.30, Birou Nr. 5, Jud. Bihor., 21.03. 2014, în intervalul orar: 14:00 - 17:00 Limba de redactare a ofertei: română Moneda folosită: RON Ofertele alternative: interzise Modalitatea de solicitare a clarificărilor: Clarificările pot fi trimise prin email sau fax la: Biro Eniko Eva, Email: Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea. , fax: 0259461140 Clarificările/modificările aduse la informațiile inițiale vor fi publicate la secțiunea IV. Operatorii economici vor putea vizualiza aceste clarificări/modificări pe toată perioada de derulare a procedurii de achiziție. DATA: 14.03.20.14