Descriere lot procedura

Program: PROGRAMUL OPERAȚIONAL REGIONAL 2007-2013 D.M.I. 4.3 – „Sprijinirea dezvoltării microîntreprinderilor” ECHIPAMENTE PENTRU REALIZAREA MECANIZATĂ DE FINISAJE Tip contract: Furnizare Valoare totală contract: 51.300,00 lei (fără TVA) Locul de implementare a contractului: Oraș Lehliu Gară, LOTUL 10, NR. CADASTRAL 20157, Județ Călărași Locul de depunere a ofertelor: B-dul Regina Maria nr. 32, parter, biroul nr. 4, modul „E“, sector 4, București Data limită de depunere a ofertelor: 19.11.2015, ora 12:00 Se vor oferta următoarele echipamente: - Pulverizator pentru gleturi și grunduri – 1 buc., împreună cu toate accesoriile solicitate - Pulverizator pentru gleturi și materiale decorative interioare – 1 buc., împreună cu toate accesoriile solicitate - Nivelă cu laser – 1 buc., împreună cu toate accesoriile solicitate O ofertă trebuie să conțină toate accesoriile enumerate. Nu se acceptă oferte parțiale, doar pentru echipamente fără accesorii. VĂ RUGĂM DESCĂRCAȚI DOCUMENTAȚIA ATAȘATĂ PENTRU DESCRIEREA PE LARG A SPECIFICAȚIILOR TEHNICE. Documentele de participare la procedură: - Certificat constatator emis de Oficiul Național al Registrului Comerțului sau documentul echivalent pentru ofertanții de altă naționalitate decât cea română, din care să reiasă că ofertantul are autorizată (sau desfășoară, sau este menționată, după caz, în funcție de specificul documentului, pentru ofertanții străini) activitatea relevantă pentru obiectul prezentului contract - Declarație de neîncadrare în situațiile de conflict de interese (model anexat - vă rugăm descărcați documentația atașată) - Informații privind asocierea – dacă este cazul - Oferta de preț. Oferta poate fi prezentată în formatul specific al ofertantului, însă va trebui să conțină minim urmatoarele informații: x Identificarea echipamentelor ofertate x Modalitatea în care oferta răspunde specificațiilor tehnice x Prețul total și/sau pe echipament, astfel încât să reiasă prețul total x Durata de implementare propusă. Aceasta va fi preluată sub formă de angajament contractual. Este obligatoriu ca durata contractuală propusă să se încadreze în durata de implementare a Programului Operațional Regional 2007 – 2013. VĂ RUGĂM DESCĂRCAȚI DOCUMENTAȚIA ATAȘATĂ PENTRU DETALII ȘI EXPLICAȚII PRIVIND CONDIȚIILE ȘI MODALITATEA DE PARTICIPARE.