Descriere lot procedura

Stimate Domn/Doamnă, S.C. SILVAROM VEST S.R.L. cu sediul social în Satu Mare, Str. Egalității, nr. 48, Jud. Satu Mare vă invită să prezentați oferta dumneavoastră de echipamente pentru realizarea unui proiect de investiții finanțat prin Programul Operațional Sectorial „Creșterea Competitivității Economice”, Axa Prioritară 1 – Un sistem inovativ și ecoeficient de producție, Domeniul Major de Intervenție DMI 1.1 – Investiții productive și pregătirea pentru competiția pe piață a întreprinderilor, în special a IMM, Operațiunea a) Sprijin pentru consolidarea și modernizarea sectorului productiv prin investiții tangibile și intangibile, A2 – Sprijin financiar în valoare de până la 1.065.000 lei acordat pentru investiții pentru întreprinderile mici și mijlocii, cu denumirea „EXTINDEREA ACTIVITATII S.C. SILVAROM VEST S.R.L.”.