Descriere lot procedura

Obiectivul contractului: S.C. VISTIM S.R.L. a semnat în data de 09.01.2014 contractul de finanțare nr. 4m/401040/1 cu Ministerul Economiei, în calitate de Autoritate de Management a Programului Operațional Sectorial ”Creșterea Competitivității Economice”, prin Agenția de Dezvoltare Regională Sud Muntenia, pentru implementarea proiectului „ Cresterea competitivitatii si dezvoltarea activitatii SC VISTIM SRL prin achizitionarea unor utilaje noi”, depus în cadrul Programului Operaţional Sectorial “Creşterea Competitivităţii Economice” (POS CCE) 2007-2013, Axa Prioritară 1 - Un sistem inovativ şi ecoeficient de producţie, Domeniul major de intervenţie DM1.1 – Investiţii productive şi pregătirea pentru competiţia pe piaţă a întreprinderilor, în special a IMM, Operaţiunea a) Sprijin pentru consolidarea şi modernizarea sectorului productiv prin investiţii tangibile şi intangibile, A2 - Sprijin financiar în valoare de până la 1.065.000 lei acordat pentru investiții pentru întreprinderile mici și mijlocii”. Astfel, obiectivul și scopul contractului de furnizare este achiziționarea utilajelor prevăzute în acest caiet de sarcini pentru implementarea proiectului de investiţii „ Cresterea competitivitatii si dezvoltarea activitatii SC VISTIM SRL prin achizitionarea unor utilaje noi” Achiziţia aferentă prezentului caiet de sarcini este următoarea: o EXCAVATOR PE SENILE – 1 bucata o INCARCATOR FRONTAL – 1 bucata Achizitia se realizeaza intr-un singur lot – furnizorii vor oferta toate utilaje intr-un singur lot; Durata contractului de furnizare: 15 zile de la plata integrala a utilajelor; VALOAREA ESTIMATA A CONTRACTULUI Valoarea estimata a contractului este de 1,605,960.86 lei/ 331,988.00 euro, defalcata astfel: - Excavator pe senile – 1 bucata – 907,113.80 lei/ 203,800.00 euro - Incarcator frontal – 1 bucata – 570,564.79 lei/ 128,188.00 euro Cursul de referinţă leu/euro aplicabil (dacă este cazul): 4.451 LEI/EURO Modul si adresa de prezentare a ofertei tehnice si financiare Adresa la care se depune oferta: Comuna Visina, Sat Visina, Județul Dambovita, cod poștal 137515, România. - Data limită pentru depunerea ofertei: 24.03.2014, ora 15.00. - Deschiderea si evaluarea ofertelor: 24.03.2014, ora 16.00 - Declararea ofertantului castigator si comunicarea rezultatului: 25.03.2014 - Numărul de exemplare: 1 (un) ORIGINAL si 1 (una) COPIE. - Oferta se va depune la Comuna Visina, Sat Visina, Județul Dambovita, cod poștal 137515, România, în plic sigilat şi ştampilat, pe care se va menţiona: „OFERTĂ PENTRU FURNIZAREA DE UTILAJE" - La depunerea plicului ofertanţii vor solicita înregistrarea datei şi orei pe plicul mare exterior.