Descriere lot procedura

Denumire proiect: “Cresterea competitivitatii economice a firmei SC Instore Power Provider SRL prin Implemenatarea unui sistem de e-learning (invatamant la distanta)” Perioada de implementare a proiectului: 9 luni Finantat din fonduri comunitare prin Programul Operational Sectorial „Cresterea competitivitatii economice”, Axa III „Tehnologia Informatiei si Comunicatiilor pentru sectoarele privat si public”, DMI 3 „Sustinerea e-economiei”, Operatiunea 2 - Sprijin pentru dezvoltarea sistemelor de comerţ electronic şi a altor soluţii on-line pentru afaceri”. Denumire contract: “Echipamente hardware si software aferent” INFORMATII DESPRE PROCEDURA Locul de implementare a contractului: Bucuresti, sector 5, Calea Rahovei nr.147-153, Complexul arhitectural Bragadiru SAD 5, parter Tip si durata contract: Contract Furnizare, 2 LUNI Valoare estimata: 238.816,29 lei fara TVA Procedura aplicata: Procedura simplificată aplicată de beneficiarii privaţi în cadrul proiectelor finanțate din instrumente structurale, obiectivul „Convergență”, precum și în cadrul proiectelor finanțate prin mecanismele financiare SEE şi Norvegian pentru atribuirea contractelor de furnizare bunuri, servicii sau lucrări aprobată prin Ordinul de ministru 1.120/2013 Criteriul de atribuire: ,,OFERTA CEA MAI AVANTAJOASĂ DIN PUNCT DE VEDERE ECONOMIC” Data si ora limita de depunere a ofertei: 21.03.2014, ora 13.00 Data si ora deschiderii ofertelor: 21.03.2014, ora 16.00 Adresa la care se transmit ofertele: SC INSTORE POWER PROVIDER SRL, Bucuresti, sector 5, Calea Rahovei nr.147-153, Complexul arhitectural Bragadiru SAD 5, parter Locul si modul de obținere a documentației de atribuire: www.fonduri-ue.ro/anunturi Cursul de referinta leu/euro aplicabil (daca este cazul): 1EURO= 4,4639 RON Pentru informatii suplimentare va puteti adresa la urmatoarele date de contact: Corniciuc Ionut Valeriu Telefon: 0722577596 Fax: 021.303.54.09 Email: Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea. Data, ora şi locul deschiderii ofertei: Bucuresti, sector 5, Calea Rahovei nr.147-153, Complexul arhitectural Bragadiru SAD 5, parter pe 21.03.2014, ,ora 16.00 Limba de redactare a ofertei: română Moneda folosită: RON Ofertele alternative: interzise Modalitatea de solicitare a clarificărilor: Clarificările pot fi trimise prin email sau fax la: Corniciuc Ionut Valeriu Telefon: 0722577596 Fax: 021.303.54.09 Email: Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea. DATA: 14.03.2014