Descriere lot procedura

Obiectivul contractului: S.C. VISUAL PRINT S.R.L. a semnat în data de 05.12.2013 contractul de finanțare nr. 3962 cu Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice în calitate de Autoritate de Management a Programului Operațional Regional, prin Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Est, pentru implementarea proiectului „ Modernizarea SC VISUAL PRINT SRL prin achizitia de noi utilaje si tehnologii de productie”, depus în cadrul Programului Operaţional Regional (POR) 2007-2013, Axa Prioritară 4 – Sprijinirea mediului de afaceri regional si local DMI 4.3 – “Sprijinirea dezvoltarii microintreprinderilor”. Astfel, obiectivul și scopul contractului de furnizare este achiziționarea utilajului prevăzut în acest caiet de sarcini pentru implementarea proiectului de investiţii „Modernizarea SC VISUAL PRINT SRL prin achizitia de noi utilaje si tehnologii de productie” Achiziţia aferentă prezentului caiet de sarcini este următoarea: LOT 2 - Aparat de sudura cu aer cald – 1 buc – 10 527.19 lei - Licente soft – 16 988.85 lei - Calculator complet – 1 buc – 7002.12 lei - Echipament de format lat – 1 buc – 95 653.12 lei Limba de redactare a ofertei: Limba română Moneda in care este exprimat preţul contractului: Lei sau euro la cursul de referinta de 4,4990 valabil in data de 11.03.2014 Perioada minimă de valabilitate a ofertei: 60 de zile Adresa la care se depune oferta: Municipul Bacau, Calea Moinesti, Nr 34, Judetul Bacau, Cod Postal 600281. Data limită pentru depunerea ofertei: 21.03.2014, ora 12.00. Data deschiderii ofertelor: 21.03.2014, ora 14.00