Descriere lot procedura

Prezentul lot include dotarile necesare pentru finalizarea proiectului cu titlul " MODERNIZARE SI EXTINDERE CANTINA CAMIN DE BATRANI"