Descriere lot procedura

SC EXXE INVESTMENT SRL Mun. Galati, Aleea Industriilor, nr. 9, jud. Galati Cod fiscal : RO 17288880 Reg. Com.: J17/443/2005 REF: Denumire proiect: Dezvoltarea SC Exxe Investment SRL prin achiziţia de sisteme de depozitare/stocare Denumire contract: Contract de finantare nr. 2490/15.11.2011, Cod SMIS 21458 Obiectul şi locul de implementare a contractului: Achiziţia utilajelor: sisteme de depozitare/stocare pulberi alimentari(4 buc); sistem de filtrare (1 buc); program de gestiune şi supervizare (1 buc). Locul de implementare: Mun. Galati, Şoseaua Smârdan, nr.1, lot 6, jud. Galaţi Tip contract: Contract de furnizare Durată contract: 3 luni. Valoarea estimată: Sistem de depozitare/stocare pulberi alimentari (4 buc) – 174.860,81 lei / buc, Sistem de filtrare (1 buc) – 75.240,01 lei/ buc, Program de gestiune si supervizare (1 buc) – 38.610,00 lei / buc. Valoare totala estimata: 813.293,25 LEI fără TVA, respectiv 180.731,83 EURO. Criteriu de atribuire: “Oferta cea mai avantajoasa din punct de vedere economic”. Procedura de atribuire aplicata: Ordinul nr. 1.120 din 15 octombrie 2013 – Procedura simplificata aplicate de beneficiarii privati in cadrul proiectelor finantate din instrumente structurale, obiectivul „Convergenta”, precum si in cadrul proiectelor finantate prin mecanismele financiare SEE si norvegian pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrari. Data şi ora-limită de depunere a ofertei: Oferta redactată în limba română, se va depune în plic închis, sigilat, până în data de 04.04.2014, ora 16.00. Perioada de valabilitate a ofertei: Oferta trebuie să fie valabilă pentru o perioadă de minim 60 de zile de la data deschiderii ofertelor. Data şi ora deschiderii ofertelor: 07.04.2014, ora 13.00, la sediul firmei din Mun. Galati, Aleea Industriilor, nr. 9, jud. Galati Adresa la care se transmit ofertele: Sediul firmei SC EXXE INVESTMENT SRL, din Mun. Galati, Aleea Industriilor, nr. 9, jud. Galati. Date limită de primire a solicitărilor de clarificări : 19.03.2014, ora 16:00. Data limită de transmitere a răspunsului la clarificări: 25.03.2014, ora 15.00. Date limită de primire a contestatiilor: 09.04.2014, ora 16.00. Data limită de transmitere a răspunsului la contestatii: 11.04.2014, ora 16.00. Termen pentru semnarea contractului: 14.04.2014 Pentru informaţii suplimentare vă puteţi adresa la: sediul firmei SC EXXE INVESTMENT SRL din Municipiul Galaţi, Jud. Galaţi, Aleea Industriilor, nr. 9 sau la Tel: 0236/449.955, Fax: 0236 449977, email : Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea. , persoană de contact dl. Cristea Florentin Cristian.