Descriere lot procedura

Obiectul contractului il constituie achizitia lucrarilor de finalizare constructii si instalatii, echipamente si utilaje tehnologice in cadrul proiectului"Constructie si dotare pensiune turistica", cod SMIS 28274. De asemenea, se vor achizitiona utilajele si echipamentele tehnologice, conform listelor si se va realiza montajul acestora. Criteriul de atribuire al contractului il constituie oferta cu pretul cel mai scazut. Acest anunt de participare cuprinde atasat documentatia de atribuire (fisa de date cu conditiile de participare). Datorita dimensiunilor mari, proiectul tehnic, caietul de sarcini si formularele se vor descarca de pe urmatorul link: https://www.dropbox.com/home/LICITATII%20OCTOMBRIE%202015/LUCRARI%20DE%20CONSTRUCTII