Descriere lot procedura

S.C. INSOFT DEVELOPMENT & CONSULTING S.R.L., beneficiar al proiectului „Eficientizarea managementului în spitale și a accesului la actul medical prin realizarea unui sistem informatic integrat inovativ (MEDSIS)”, proiect co-finanțat prin Programul Operațional Sectorial Creșterea Competitivității Economice, Axa Prioritară 2 – Competitivitate Prin CDI, Operațiunea 2.3.3: Promovarea Inovării în Cadrul Întreprinderilor, invită operatorii economici interesaţi să depună oferte în scopul atribuirii contractului de achiziție de cunoștințe tehnice pentru introducerea în producție a rezultatelor cercetării proiectului „Eficientizarea managementului în spitale și a accesului la actul medical prin realizarea unui sistem informatic integrat inovativ - MEDSIS” Obiectul şi locul de implementare al contractului: Obiectul achiziţiei îl reprezintă cunoștințe tehnice pentru introducerea în producție a rezultatelor cercetării proiectului „Eficientizarea managementului în spitale și a accesului la actul medical prin realizarea unui sistem informatic integrat inovativ - MEDSIS”, nr. 1456 /cod SMIS – CSNR 43615, contract de finanţare 483/31.07.2013. Tipul şi durata contractului: contract de furnizare, durata estimată – 1 lună de zile de la semnarea acestuia. Valoarea estimată a contractului: 3.200.000 lei fără TVA. Procedura de atribuire a contractului de furnizare: procedura simplificată conform Ordinului MFE nr. 1120/2013. Data și ora limită de depunere a ofertelor 26 octombrie 2015, ora 12:00. Data și ora de deschidere a ofertelor: 26 octombrie 2015, ora 12:30. Adresa la care se transmit ofertele: Ofertele se depun la sediul din Şoseaua Virtuţii, nr.19D, etaj 3, sector 6 Bucureşti. Oferta va conține: - Documentele de calificare - Propunerea financiara. Prețul din Formularul de Oferta va reprezenta prețul total al produselor ce fac obiectul achiziției (fără TVA) si va fi exprimat in lei. - Propunerea tehnica care va conține un comentariu al specificațiilor tehnice prin care sa se demonstreze corespondenta propunerii tehnice cu specificațiile respective. Ofertanţii trebuie să includă în oferta lor toate datele şi informaţiile specificate în caietul de sarcini, în forma cerută dar şi orice alte informaţii pe care aceştia le consideră necesare pentru clarificarea propunerii lor tehnice. Cerințele prevăzute in caietul de sarcini sunt cerințe minime obligatorii, ofertele care nu îndeplinesc aceste cerințe urmând a fi respinse ca neconforme. Pentru mai multe detalii ne puteți contacta la adresa de e-mail Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea. sau pe fax: 0314370015