Descriere lot procedura

SC ALL GREEN SRL cu sediul in Iasi, str. George Cosbuc, nr. 8, vă invită să participaţi la procedura de atribuire a contractului de achiziţie a unui Echipament de granulare termoplastică, în cadrul proiectului „REALIZAREA INOVATIVĂ DE PRODUSE COMPOZITE TERMOPLASTICE CU PROPRIETĂŢI SUPERIOARE DE ECRANARE ELECTROMAGNETICĂ PRIN RECICLAREA INTEGRATĂ A DEŞEURILOR ELECTRONICE” proiect finanţat prin POSCCE, Axa Prioritară 2 – Competitivitatea prin CDI, Operatiunea 2.3.3. 1. Obiectul contractului: Furnizare Echipament de granulare termoplastică 2. Locul de furnizare: Iaşi, Str.Profesor Dimitrie Mangeron nr.55B, jud Iasi 3. Tip si durata contract: Contract de furnizare cu durata de 4 luni 4. Valoare contract: 530.000 lei (fara TVA) 5. Procedura selectată: Procedură simplificată, conform ordinului 1120/2013 privind aprobarea procedurii simplificate aplicate de beneficiarii privaţi în cadrul proiectelor finanţate din instrumente structurale, obiectivul „Convergenţă“, precum şi în cadrul proiectelor finanţate prin mecanismele financiare SEE şi norvegian pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrări 6. Criteriul de atribuire al contractului: Preţul cel mai scazut 7. Oferta depusă de ofertant: Va conţine obligatoriu documente de calificare, oferta tehnică şi oferta financiară, conform cerinţelor descrise în documentaţia de atribuire 8. Data şi ora limita de depunere a ofertelor: 23.07.2015,ora 12.00 9. Data si ora limită de deschidere a ofertelor: 23.07.2015, ora 12:00 10. Adresa la care se transmit ofertele: Facultatea de Inginerie Electrică, Energetică şi Informatică Aplicată din Iaşi, Bd. Profesor Dimitrie Mangeron, nr. 21- 23, 700050, Laboratorul de Materiale, parter, Sala E002 11. Termenul maxim pentru depunerea solicitărilor de clarificări: 20.07.2015, ora 12 12. Termenul maxim pentru răspunsul la solicitările de clarificări: 21.07.2015, ora 14 13. Modul de obtinere a documentatiei de atribuire:Toate informaţiile necesare privind participarea la procedura de achiziţie se regăsesc în Documentaţia de atribuire ataşată prezentului anunţ de intenţie Pentru informaţii suplimentare vă puteţi adresa la SC ALL GREEN SRL, adresa Str. George Cosbuc, nr. 8, Iasi, jud. Iasi Persoana de contact: d-na Mihaela Aradoaei, telefon: 0721.330.906, email: Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea.