Descriere lot procedura

Obiectul contractului il constituie achizitia mobilierului specific dotarii serviciilor prestate in cadrul proiectului"Constructie si dotare pensiune turistica", cod SMIS 28274, conform listelor si se va realiza montajul acestora. Criteriul de atribuire al contractului, il constituie oferta cu pretul cel mai scazut, luand in calcul pretul ofertei si durata de livrare, instalare si punere in functiune (pana la data de 30.09.2015). Acest anunt de participare cuprinde atasat documentatia de atribuire (fisa de date cu conditiile de participare). Datorita dimensiunii, caietul de sarcini si formularele se vor descarca de pe urmatorul link: https://www.dropbox.com/home/Documente%20Licitatii%20IUNIE%202015/Dotari