Descriere lot procedura

Programul Operaţional Sectorial “Creşterea Competitivităţii Economice” (POS CCE) 2007-2013 Axa Prioritară 1 – „Un sistem inovativ şi ecoeficient de producţie” Domeniul de Intervenţie 1.1 – „Investiţii productive şi pregătirea pentru competiţia pe piaţă a întreprinderilor, în special a IMM” Operațiunea a) – „Sprijin pentru consolidarea sectorului productiv prin investiţii tangibile şi intangibile” SC EMS-ELECTRA SRL Nr. de identificare al contractului de finanțare: 4m/400342/2/04.11.2013 Titlu proiect : "Creşterea competitivităţii companiei SC EMS-ELECTRA SRL prin optimizarea fluxului tehnologic", cod SMIS 44404 S.C. EMS-ELECTRA S.R.L. anunță anularea procedurii de atribuire a contractului de furnizare (publicată la data de 16.12.2013 pe site-ul www.fonduri-ue.ro și atribuită la data de 23.12.2013) și anularea contractului de furnizare nr. 365/24.12.2013 încheiat cu Amtest Associates Kft, având ca obiect achiziția „Lot 2 - Dispozitiv de măsurare și înregistrare temperatură – 1 bucată”, valoare estimată 20.029,50 lei (4501,00 Euro). Motivul anulării procedurii de atribuire și a contractului de furnizare: În urma reanalizării interne a dosarului achiziției echipamentului „Dispozitiv de măsurare și înregistrare temperatură - Lot 2” s-au constatat probleme cu impact semnificativ în derularea procedurii de achiziție, respectiv documentele puse la dispoziția potențialilor furnizori nu au conținut anumite informații și nu au fost suficient de clare din punct de vedere al specificațiilor tehnice. Procedura de achiziție va fi reluata in cel mai scurt timp, prin publicarea anunțului de intenție pe site-ul www.fonduri-ue.ro/anunturi, iar documentele puse la dispoziția potențialilor furnizori vor fi completate cu date suplimentare pentru a asigura o mai bună transmitere a cerințelor referitoare la echipamentele pe care intenționăm să le achiziționam.