Descriere lot procedura

S.C. CLEMANS AL-GLASS S.R.L. Comuna Bascov, str. Mierlusesti, nr. 17A, jud, Arges Cod fiscal : RO15860470 Reg. Com.: J03/1443/2003 22.11.2013 REF: Denumire proiect: Achizitionarea de utilaje performante la SC CLEMANS AL-GLASS SRL Denumire contract: Contract de finantare nr. 4m/400027/1/05.09.2013, Cod SMIS 43679 Obiectul şi locul de implementare a contractului: Achiziţia utilajelor: Masina automata debitat dublucap pvc (1 buc); Masina de sudat cu patru capete (1 buc); Masina de montat feroneria (1 buc); Pantograf (1 buc); Masina de frezat montanti (1 buc); Stivuitor 3 to (1 buc); Stivuitor (1 buc). Locul de implementare: Comuna Bascov, str. Mierlusesti, nr. 17 A, judetul Arges. Tip contract: Contract de furnizare Durată contract: 9 luni, respectiv 5 luni pentru echipamentele : Masina automata debitat dublucap pvc, Masina de sudat cu patru capete, Masina de montat feroneria, Pantograf, Masina de frezat montanti si 9 luni pentru stivuitor si pentru stivuitor 3 to. Valoarea estimată: - Masina automata debitat dublucap pvc (1 buc) – 61.209,81 lei; Masina de sudat cu patru capete (1 buc) – 320.748,18 lei; Masina de montat feroneria (1 buc) – 83.517,38 lei; Pantograf (1 buc) – 34.268,72 lei; Masina de frezat montanti (1 buc) – 27.730,90 lei; Stivuitor 3 to (1 buc) – 97.790,90 Stivuitor (1 buc) – 314.342,00. Criteriu de atribuire: “Oferta cea mai avantajoasa din punct de vedere economic”. Procedura de atribuire aplicata: Ordinul nr. 1.120 din 15 octombrie 2013 – Procedura simplificata aplicate de beneficiarii privati in cadrul proiectelor finantate din instrumente structurale, obiectivul „Convergenta”, precum si in cadrul proiectelor finantate prin mecanismele financiare SEE si norvegian pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrari. Data şi ora-limită de depunere a ofertei: Oferta redactată în limba română, se va depune în plic închis, sigilat, până în data de 29.11.2013, ora 12.00. Perioada de valabilitate a ofertei: Oferta trebuie să fie valabilă pentru o perioadă de 60 zile. Data şi ora deschiderii ofertelor: 29.11.2013, ora 15.00, la sediul firmei din Comuna Bascov, str. Mierlusesti, nr. 17 A, judetul Arges. Modul de prezentare a ofertei: Oferta trebuie sa contina minim urmatoarele documente: Propunerea financiară în conformitate cu Formularul de ofertă anexat (FORMULAR NR.10 B), Propunerea tehnica care va cuprinde o descriere a echipamentului ofertat cu precizarea tuturor caracteristicilor acestuia, formularul «Declaratie privind conflictul de interese» din care sa rezulte ca operatorul economic participant nu se afla in situatiile descrise la art. 14 din O.U.G. nr. 66/2011 si Certificat constatator eliberat de Oficiul Registrului Comerţului, in original, valabil la data depunerii, din care sa rezulte ca obiectul contractului are corespondent in codurile CAEN din certificatul constatator. Adresa la care se transmit ofertele : sediul firmei SC CLEMANS AL GLASS SRL din Comuna Bascov, str. Mierlusesti, nr. 17 A, judetul Arges. Date limită de primire a solicitărilor de clarificări : 26.11.2013, ora 16.00. Data limită de transmitere a răspunsului la clarificări: 27.11.2013, ora 14.00. Contestatii: 29.11.2013-02.12.2013. Termen pentru semnarea contractului: 04.12.2013. Pentru informaţii suplimentare vă puteţi adresa la: sediul firmei SC CLEMANS AL GLASS SRL din Comuna Bascov, str. Mierlusesti, nr. 17 A, judetul Arges sau la Tel/Fax: 0248/287.590, persoană de contact Dl Cleianu Florente.