Descriere lot procedura

Obiectul contractului il constituie achizitia lucrarilor de finalizare constructii si instalatii, echipamente si utilaje tehnologice in cadrul proiectului"Constructie si dotare pensiune turistica", cod SMIS 28274. De asemenea, se vor achizitiona utilajele si echipamentele tehnologice, conform listelor si se va realiza montajul acestora. Criteriul de atribuire al contractului, il constituie oferta cu pretul cel mai scazut, luand in calcul pretul ofertei si durata de executie (pana la data de 30.09.2015). Acest anunt de participare cuprinde atasat documentatia de atribuire (fisa de date cu conditiile de participare). Datorita dimensiunii mari, proiectul tehnic, caietul de sarcini si formularele se vor descarca de pe urmatorul link: https://www.dropbox.com/home/Documente%20Licitatii%20IUNIE%202015/Lucrari%20de%20construstii%20si%20echipamente