Descriere lot procedura

Obiectul contractului: Achizitia de echipamente tehnologice pentru industria textila Locatia de implementare a contractului: Oradea, Str. Armatei Romane, Nr. 3, judetul Bihor, Romania Durata maxima a contractului: 5 luni de la data semnarii contractului Valoarea estimata a achizitiei fara TVA este de 208.376,63 lei, fiind compusa din: - Masina electronica de cusut butoniere drepte – 1 buc. Valoare : 17.880,29 Lei fara TVA - Masina electronica de executat butoniere cu cap rotund – 1 buc. Valoare : 47.936,72 Lei fara TVA - Masina electrica de croit mobila cu cutit vertical – 1 buc. Valoare : 3.532,18 Lai fara TVA - Masina universala automata de cusut buzunare – 1 buc. Valoare : 92.955,54 Lei fara TVA - Masina liniara de cusut - 10 buc. Valoare : 46.071,90 Lei fara TVA Criteriul de atribuire: cea mai avantajoasa oferta din punct de vedere economic. Grila de evaluare si algoritmul de calcul se gasesc in documentatia de atribuire. Daca in urma aplicarii grilei de evaluare rezulta un punctaj egal pentru doi sau mai multi operatori economici, se va solicita ofertantilor o noua propunere financiara in plic inchis, contractul fiind atribuit ofertantului a carui propunere financiara are pretul cel mai mic. Ofertantul va respecta indicatiile prevazute in cadrul Documentatiei de atribuire atasata acestui anunt de achizitie, in special cu privire la completarea corecta a formularelor solicitate si prezentarea documentelor de calificare si selectie. Data si ora limita pentru solicitari de clarificari la documentatia de atribuire: 06.03.2014, ora 16.00. Solicitarile de clarificari se transmit in scris la adresa de Email: Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea. sau la sediul societatii de la adresa: Oradea, Str. Armatei Romane, Nr. 3, judetul Bihor, Romania, in intervalul orar: 09:00 – 16:00 Informatiile detaliate in documentatia de atribuire sunt obligatorii si nu se admit negocieri. Toate conditiile din documentatie pentru care nu s-au solicitat lamuriri suplimentare in perioada de solicitare a clarificarilor se considera acceptate de catre ofertanti. Perioada de valabilitate oferte: 60 de zile de la data DESCHIDERII ofertelor. Evaluarea ofertelor si stabilirea ofertantului castigator se va realiza pana cel tarziu in data de 04.04.2014, iar semnarea contractului cu ofertantul castigator se va realiza pana cel tarziu in data de 04.05.2014 Limba de redactare a ofertei: limba romana. Data si ora limita de depunere a ofertei: 14.03.2014, ora 12.00 Data si ora deschiderii ofertelor: 14.03.2014, ora 15.00 Adresa la care se transmit ofertele: Oradea, Str. Armatei Romane, Nr 3, judetul Bihor, Romania Locul şi modul de obţinere a documentaţiei de atribuire: documentatia de atribuire este atasata acestui anunt si se poate descarca on-line. Informatii suplimentare si/sau clarificari puteti obtine la sediul social al societatii: Oradea, Str. Armatei Romane, Nr 3, judetul Bihor, Tel: 0722349781, Email: Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea. , Interval orar: 09:00 – 16:00. Rata de schimb euro: 4,4806