Descriere lot procedura

Titlu proiect: „ Cresterea capacitatii de productie si modernizarea activitatii SC Edith Media S.R.L. prin achizitia de echipamente moderne” Cod SMIS: 43879 Contract de finantare nr 4m/400768/29.11.2013 Tipul contractului: contract de furnizare echipament digital pentru productie documente Locul de implementare: livrarea si punerea in functiune a echipamentelor se va face la sediul S.C EDITH MEDIA SRL, mun. Brasov, str. Zizinului nr. 109 bis, jud Brasov. Programul de finantare: PROGRAMUL OPERAŢIONAL SECTORIAL „CRESTEREA COMPETITIVITAŢII ECONOMICE”; AXA PRIORITARA 1 – „Un sistem inovativ si ecoeficient de producţie”; DOMENIUL DE INTERVENŢIE 1.1 – „Investiţii productive si pregatirea pentru competiţia pe piaţa a intreprinderilor, in special a IMM”; OPERAŢIUNEA a) – „Sprijin pentru consolidarea sectorului productiv prin investiţii tangibile si intangibile”; A2 – Sprijin financiar in valoare de pâna la 1.065.000 lei pentru investitii in intreprinderile mici si mijlocii 1. Procedura aplicata: Procedura simplificata conform Ordinului nr. 1.120 din 15 octombrie 2013 privind aprobarea Procedurii simplificate aplicate de beneficiarii privati in cadrul proiectelor finantate din instrumente structurale, obiectivul "Convergenta", precum si in cadrul proiectelor finantate prin mecanismele financiare SEE si norvegian pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrari. 2. Obiectul contractului: contract de furnizare echipament digital pentru productie documente 3. Criteriul de atribuire: Oferta cea mai avantajoasa din punct de vedere economic (a se vedea in documentatia de atribuire atasata factorii de punctaj, ponderea acestora si algoritmul de calcul) 4. Beneficiar: S.C EDITH MEDIA SRL Adresa: Mun. Brasov, str. Zizinului nr. 109 bis, jud Brasov Tel 0723-315591. Fax. 0268-333022, E-mail: Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea. Persoana de contact: Luigi Brasoveanu - Administrator 5. Valoarea estimata a contractului: 135670,93 lei plus TVA 6. Durata contractului de furnizare: 3 luni de la semnarea contractului de catre ambele parti. 7. Termen de livrare a bunurilor: Maxim 30 de zile de la plata avansului sau de la comanda scrisa a achizitorului. 8. Modul de obtinere a documentatiei de atribuire: documentatia de atribuire este atasata in cadrul anuntului, se poate descarca de pe site-ul www.fonduri-ue.ro, sectiunea Achizitii beneficiari privati sau poate fi solicitată la SC EDITH MEDIA SRL, Mun. Brasov, str. Zizinului nr. 109 bis, jud Brasov prin fax sau e-mail. 9. Oferta depusa va contine obligatoriu, conform cerintelor descrise in documentatia de atribuire: - Documente de calificare - Propunere tehnica - Propunere financiara 10. Data si ora-limita de depunere a ofertei: 04.03.2014 ora 12.00; 11. Data si ora deschiderii ofertelor: 04.03.2014 ora 13 la sediul S.C EDITH MEDIA SRL. 12.Adresa la care se transmit ofertele: S.C EDITH MEDIA SRL, mun. Brasov, str. Zizinului nr. 109 bis, jud. Brasov, 13. Pretul ofertei: va fi exprimat in lei sau Euro, valoare TVA fiind evidentiata distinct. Ofertarea unui preț superior valorii estimate de achizitie conduce la respingerea ofertei ca fiind inacceptabilă. Pentru ofertele exprimate in alte monede, convsia in lei se va face la cursul BNR valabil in 21.02.2014. 14. Limba de redactare a ofertei: limba romana 15. Perioada de valabilitate a ofertei: 120 zile 16. Data limita pentru solicitarea de clarificari: 27.02.2014, ora 15:00 17. Data limita de raspuns la solicitarile de clarificari: 28.02.2014, ora 15:00 Pentru informaţii suplimentare va puteţi adresa in scris la S.C EDITH MEDIA SRL, Mun. Brasov, str. Zizinului nr. 109 bis, jud. Brasov, tel 0723-315591. Fax. 0268-333022, e-mail. Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea. Persoana de contact: Luigi Brasoveanu - Administrator.