Descriere lot procedura

MARIA PRODUCTION SRL, cu sediul în Cîmpeni, strada Gării nr.17, judeţul Alba anunţă anularea procedurii de atribuire (în conformitate cu prevederile Ordinului MFE nr.1120/2013) a contractului de furnizare bunuri (pe loturi) pentru LOT 5 – AER COMPRIMAT, compus din compresor cu şurub pentru proiectul „Creşterea competitivităţii economice a s.c. maria production S.R.L. prin achiziţia de utilaje specifice procesului de producţie mobilier”, demarată în data de 04.02.2014 – COD SMIS 42775 Comisia de evaluare a ofertelor a luat decizia anulării procedurii de atribuire mai sus-menţionate datorită lipsei de comparabilitate a ofertelor depuse de către ofertanţi. Procedura de atribuire va fi reluată la o dată ulterioară prin publicarea pe site-ul Ministerului Fondurilor Europene.