Descriere lot procedura

Detalii achizitor Denumire: SC DAMIENA SRL Adresa: Sat Moara Nica, Comuna Moara, nr.479, camera 1, Judet Suceava Denumire proiect: „Achizitii echipamente de constructii si foraj”, cod SMIS 44300, contract nr. 4m/400578/2/20.11.2013. Procedura aplicata: procedura simplificata conform Ordinul 1120/2013 privind aprobarea procedurii simplificate aplicate de beneficiarii privati in cadrul proiectelor finantate din instrumente structurale, obiectivul de „Convergenta”. Finantat prin: Programul Operational Sectorial “Cresterea Competitivitatii Economice”/ Axa prioritara 1 “Un sistem inovativ şi ecoeficient de productie”/ Domeniul de interventie 1.1./ Operatiunea a) – “Sprijin pentru consolidarea si modernizarea sectorului productiv prin investitii tangibile si intangibile” - investitii pentru întreprinderi mici si mijlocii. ANUNT ATRIBUIRE CONTRACTE ACHIZITIE SC DAMIENA SRL anunta finalizarea procedurii de atribuire a contractelor de achizitie echipamente. In acest anunt reluam informatiile privind atribuirea contractelor de furnizare pentru lotul 3: Sape foraj (130 x130 mm) – 1 bucata Atelier complet bentonita – 1 bucata Tuburi de protectie perete simplu – 1 bucata LOT 3 Firma contractata: SC CIANCALEONI SRL Valoare contract atribuit: 105 500euro , fara TVA , perioada de livrare de 30 zile , perioada de valabilitate oferta 60 zile, livrare echipament la locatia de implementare . Informatii suplimentare se pot obtine de la: Arotaritei Dan –Reprezentant legal- tel. 0744755141 .