Descriere lot procedura

Beneficiar: S.C. PATRU PLUS TRANS S.R.L. Adresa sediu social: Municipiul Piatra Neamț, Str. Burebista, nr. 7, Bl. L4, Sc. C, Et. P, Ap. 44, Județul Neamț Cod Unic de Înregistrare / CIF: RO 6108568 Număr de înregistrare la Registrul Comerţului: J27/1368/1994 Telefon: 0744.886.981, Fax: 0233.222.212, email: Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea. Titlul proiectului: „Diversificarea activității societății PATRU PLUS TRANS SRL prin achiziția de utilaje noi și performante”, finanțat prin Programul Operațional Sectorial ,, Creșterea Competitivității Economice “; Axa prioritară 1 ,, Un sistem inovativ și eco-eficient de producție “; DM1.1 – Investiţii productive şi pregătirea pentru competiţia pe piaţă a întreprinderilor, în special a IMM, Operaţiunea a) Sprijin pentru consolidarea şi modernizarea sectorului productiv prin investiţii tangibile şi intangibile, A2 – Sprijin financiar în valoare de până la 1.065.000 lei acordat pentru investiții pentru întreprinderile mici și mijlocii Obiectul contractului: Achiziție greder, buldoexcavator și compactor de asfalt Valoarea estimată a achiziției fără TVA este de 1.700.602,00 lei fără TVA, respectiv 378.711,06 Euro, Cursul BNR din data de 17 februarie 2014, (adică 1 Euro = 4,4905 lei). Procedura de achiziție conform legii: Cerere de ofertă conform Ordinului Ministerului Fondurilor Europene nr. 1120/2013 privind Procedura simplificata aplicata de beneficiarii privati in cadrul proiectelor finantate din instrumente structurale, obiectivul “Convergenta”, precum si in cadrul proiectelor finantate prin mecanismele financiare SEE si norvegian pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrări publicată în Monitorul Oficial, nr. 650, din 22 octombrie 2013. Locul de livrare: Municipiul Piatra Neamț, Str. Dărmănești nr. 107B, Județul Neamț. Adresa la care se transmit ofertele: Municipiul Piatra Neamț, Str. Burebista, nr. 7, Bl. L4, Sc. C, Et. P, Ap. 44, Județul Neamț. Data și ora limită de depunere a ofertelor: 25.02.2014 ora 12:00, iar deschiderea și evaluarea ofertelor se va face în data de 25.02.2014 ora 15:00 la sediul social al societății din Municipiul Piatra Neamț, Str. Burebista, nr. 7, Bl. L4, Sc. C, Et. P, Ap. 44, Județul Neamț. Valabilitatea ofertei: 60 zile calendaristice. Limba de redactare a ofertei: Limba română. Oferta prezentată de ofertanți din altă țară pot fi prezentate în altă limbă, cu condiția ca aceasta să fie însoțită de o traducere autorizată în limba română. Criteriu de selecție: oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic. Perioada de valabilitate a contractului de furnizare este 1 lună. Perioada poate fi modificată, în sensul diminuării sau majorării termenului în funcție de termenul de livrare a utilajelor. Informații și clarificări: se pot solicita în scris până la data 21.02.2014, ora: 10:00. Clarificările se acceptă în formă scrisă personal sau prin fax/email/poștă/curier rapid la adresa: Municipiul Piatra Neamț, Str. Burebista, nr. 7, Bl. L4, Sc. C, Et. P, Ap. 44, Județul Neamț; prin fax: 0233.222.212; prin email: Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea. Detalii suplimentare puteţi obţine de la: Nume persoană contact : MUNTEANU COSTEL Funcţie: Administrator Telefon: 0744.886.981, fax: 0233.222.212, email: Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea.