Descriere lot procedura

Prestatorul de servicii va elabora un studiu de piaţă necesar pentru implementarea proiectului „Platforma on-line integrată iNostri (“Ai Noștri”)” al firmei NetIQ Solutions SRL finantat în cadrul Programului Operaţional Sectorial Creşterea Competitivităţii Economice, Axa prioritară 2 - Competitivitate prin cercetare, dezvoltare tehnologică şi inovare, Operaţiunea 2.3.3. „Promovarea inovării în cadrul întreprinderilor”. Obiectivul proiectului este de realizare, în urma activităţii de cercetare–dezvoltare-inovare, a unui produs inovativ - platforma informatică on-line integrată - iNostri (“Ai Noștri”), compusă din componente hardware și software structurate în două platforme: platforma online iNostri.ro și platforma iNostri locală. Scopul prezentului studiu este analizarea comportamentului consumatorilor, adaptarea cererii la ofertă, definirea segmentelor de piaţă pentru platforma on-line, evaluarea produsele şi serviciile în raport cu concurenţa.