Descriere lot procedura

Programul Operaţional Regional 2007 – 2013 - co-finanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională Iniţiativă locală. Dezvoltare Regională. Titlul Proiectului: „EXTINDEREA ȘI MODERNIZAREA ACTIVITĂȚII SC RECARDIO SRL” Cod SMIS: 27816 Contract de finanțare: 3894/30.10.2013 Beneficiar: SC RECARDIO SRL INVITAȚIE DE PARTICIPARE pentru selecția de oferte în vederea achiziționării de echipamente Stimate Domn/Doamnă, SC RECARDIO SRL cu punctul de lucru în Cluj-Napoca, Str. Moților, Nr. 60, județul Cluj vă invită să prezentați oferta dumneavoastră de echipamente pentru realizarea unui proiect de investiții finanțat prin Programul Operaţional Regional 2007 – 2013, Axa Prioritară 4 – „Sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri regional și local”, Domeniul de intervenţie 4.3. – „Sprijinirea dezvoltării microîntreprinderilor”, cu denumirea „EXTINDEREA ȘI MODERNIZAREA ACTIVITĂȚII SC RECARDIO SRL”. 1. Procedura aplicată: Procedura simplificată aplicată de beneficiarii privaţi în cadrul proiectelor finanţate din instrumente structurale, obiectivul „Convergenţă”, precum și în cadrul proiectelor finanțate prin mecanismele financiare SEE și norvegian pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrări, aprobată prin Ordinul nr. 1.120/15.10.2013. 2. Criteriul de atribuire: preţul cel mai scăzut. 3. Obiectul contractului va consta în: achiziția de echipamente. 4. Tip contract: contract furnizare bunuri. 5. Data limită pentru depunerea ofertei: 21 februarie 2014 ora 16.00 6. Valabilitatea ofertei: 90 zile de la data emiterii. 7. Adresa la care se depune oferta: Cluj-Napoca, Str. Moților, Nr. 60, județul Cluj 8. Valoarea estimată este de: 743.745,80 lei + TVA, formată din: LOT 1 - 536.293,80 lei + TVA LOT 2 - 207.452 lei + TVA 9. Oferta depusă trebuie să respecte specificațiile din documentația de atribuire, referitoare la: • Cerințe de calificare • Cerinţe tehnice • Documente care se vor ataşa ofertei Pentru informații suplimentare vă puteți adresa la SC RECARDIO SRL, în localitatea Cluj-Napoca, Str. Moților, Nr. 60, județul Cluj tel. 0749 017 811, prin fax la 0264-450770; e-mail: Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea. . Documentaţia de atribuire se poate procura gratuit de la punctul de lucru al firmei S.C. RECARDIO S.R.L. din Cluj-Napoca, Str. Moților, Nr. 60, județul Cluj sau prin fax, poştă, poşta electronică sau descărcând de pe pagina web a Ministerului Fondurilor Europene: https://www.fonduri-ue.ro/anunturi/ Așteptăm oferta dumneavoastră, până la termenul limită menționată anterior, la punctul de lucru al societăţii noastre. Vă mulţumim anticipat. Reprezentant legal, RĂDUȚIU SORINA AURA