Descriere lot procedura

DECIZIE DE ANULARE a procedurii de atribuire a contractului de furnizare utilaje si echipamente pentru proiectul «Retehnologizarea activităţii de producţie în cadrul SC TEHNOMONTAJ CONSTRUCT S.R.L» Autoritatea contractanta, S.C. TEHNOMONTAJ CONSTRUCT S.R.L., cu sediul in Oras Mizil, str. Mihai Bravu nr. 139, Judet Prahova, anunta anularea procedurii de atribuire a contractului de furnizare utilaje si echipamente Lot 3, aferenta proiectului «Retehnologizarea activităţii de producţie în cadrul SC TEHNOMONTAJ CONSTRUCT S.R.L », cod SMIS 43478, conform anunt publicat pe site-ul www.fonduri-ue.ro, sectiunea Achizitii privati, la data de 27.01.2014, cu depunere pana la data de 03.02.2014, prin procedura simplificata conform „Ordinului nr. 1.120/15.10.2013 privind aprobarea PROCEDURII SIMPLIFICATE aplicate de beneficiarii privați in cadrul proiectelor finantate prin mecanismele financiare SEE si norvegian pentru atribuirea contractelorde furnizare, servicii sau lucrari Instrumente Structurale, Obiectivul Convergență”. In urma inregistrarii unei singure oferte si a evaluarii acesteia in concordanta cu cerintele specificate in documentatia de atribuire publicata, Autoritatea Contractanta a decis declararea ofertei primite ca fiind neconforme si anularea procedurii. Autoritatea contractanta a decis anularea procedurii si relansarea ei in cel mai scurt timp posibil pentru a permite tuturor agentilor economici interesati sa oferteze utilajele si echipamentele solicitate in conformitate cu cererea de finantare a proiectului «Retehnologizarea activităţii de producţie în cadrul SC TEHNOMONTAJ CONSTRUCT S.R.L». Va multumim pentru interesul acordat! Data: 14.02.2014 S.C. Tehnomontaj Construct S.R.L.